ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-07-09

У ПОКРОВСЬКУ ПРОВЕДЕНО ВИМІРИ ПОВІТРЯ

26 червня 2019 року департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорською ЛСЗА Донецького РЦГМ були проведені спостереження за станом атмосферного повітря у м.Покровськ за допомогою пересувної екологічної лабораторії .

Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол.

Під час спостережень було зафіксовано перевищення  по показнику РМ 2.5  (1.13 ГДК*) протягом 40 хвилин.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря (ст. 32 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”).

Проведення моніторингу атмосферного повітря має на меті:

— отримання первинних даних контролю за викидами та спостережень за станом забруднення;

— узагальнення даних про рівень забруднення на певній території за певний проміжок часу;

— узагальнення даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин;

— оцінка рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення;

— оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Пил класифікують за його аеродинамічними властивостями. В дослідженнях використовують наступні розмірні фракції :

TSP–сума речовин у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) або зважених часток, враховуються всі частки, що знаходяться в повітрі;

РМ10–речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 10 мкм;

РМ2.5-речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм.

У нашому випадку рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК  максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі ( 20 хв.) атмосферних домішок , а також ГДК*  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.