ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-06-08

У СІВЕРСЬКІЙ ОТГ ДОСЛІДИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ)

Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації разом з фахівцями Донецького РЦГМ продовжують проводити  дослідження  впливу діючих джерел забруднення на стан  атмосферного повітря  за допомогою пересувної лабораторії.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою (ГДК с.д.).

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДК м.р.) – основна характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку тощо) при короткотривалому впливі           (20хв.)   атмосферних домішок. Середньодобова   гранично допустима     концентрація

(ГДК с.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини  разі довгострокового перебування людини в такому середовищиі. Така характеристика отримується на основі багаторазовіх цілодобових спостережень.

Цього разу спостереження проводилися у м.Сіверськ. Досліджено параметри атмосферного повітря за пріоритетними показниками як вміст оксиду  вуглецю (СО), оксидів азоту (NO, NO2), сірчистого  ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального  та фракціям РМ 10.0, РМ 2.5). в зоні впливу    котельної на атмосферне повітря в районі ЗОШ№3 та житловий масив.

Отже, оцінку рівня забруднення  проводили  шляхом порівняння результатів спостереження зі значеннями ГДК.

Результати дослідження наведено нижче в протоколі. Цього разу  перевищення ГДК зафіксовано не було. Основними забруднювачами повітря під час спостереження були оксид вуглецю, пил, (РМ2.5) та амоніак.

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ