ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-08-23

У ВУГЛЕДАРІ ПЕРЕВІРЕНО СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСУВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Краматорською ЛСЗА Донецького РЦГМ 05.07.2019 проведені виміри за допомогою пересувної екологічної лабораторії на території м. Вугледар, вивчався вплив діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря.

Під час моніторингу спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню, пилу (загального та по фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів. За результатами спостережень складено протоколи.

Мета досліджень — розроблення статистичних схем прогнозування забруднення повітря, з максимальним врахуванням характеру фізичного процесу розповсюджування домішок в атмосфері та особливості впливу метеорологічних умов на концентрації домішок у повітрі.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також для показників РМ 2.5* та РМ 10*.

За результатами спостережень 05.07.2019 у м. Вугледар перевищення ГДК м.р. та ГДК* (* — згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи) не були зафіксовано. Найвищі значення фіксувалися за вмістом  РМ 2.5- (0.96 ГДК*) в районі міської ради та  за вмістом сірководню -(0.38 ГДК) в районі автостанції по вул. Тихонова.