ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-06-12

УКРАЇНА ВПЕРШЕ УВІЙШЛА ДО СКЛАДУ КОМІТЕТУ ПО ВІДБОРУ ТА ОГЛЯДУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОНДУ (SRC GEF)

Україна вперше увійшла до складу Комітету по відбору та огляду Глобального екологічного Фонду (SRC GEF). Для Мінприроди це є великим досягненням і визнанням успішного співробітництва України з ГЕФ протягом останніх трьох років.

Комітет по відбору та огляду було утворено в 2009 році за рішенням Ради ГЕФ, з чітко визначеною метою «нагляду за процесом призначення /перепризначення Генерального директора/Голови ГЕФ та Директора Офісу з оцінки ГЕФ, а також з метою проведення об’єктивної оцінки роботи Генерального директора/Голови ГЕФ та Директора Офісу з оцінки ГЕФ».

Комітет має два основні завдання:

(1) узгоджувати з Генеральним директором та директором Офісу з оцінки виконання їхніх цілей та завдань на протязі фінансового року; та

(2) проводити огляд роботи Генерального директора та директора Офісу з оцінки на щорічній основі та надавати рекомендації по оцінці ефективності проведеної роботи відповідно до рейтингу оцінювання діяльності Світового банку.

Комітет складається з 6 членів: три з яких з країн-донорів, а інші три з країн-реципієнтів. Термін призначення 3 роки.

У Комітеті Україну представлятиме начальник відділу міжнародної співпраці Марушевський Владислав Генадійович, який також є оперативним координатором ГЕФ в Україні та членом Ради ГЕФ.

https://menr.gov.ua/news/33452.html

Для довідки:

Global Environment Facility (GEF) заснований в 1991 році як незалежний фінансовий механізм надання країнам, що розвиваються, грантів на реалізацію проектів, які позитивно впливають на стан глобального навколишнього середовища та сприяють формуванню сталих джерел доходів місцевого населення.

GEF надає гранти на здійснення проектів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель, захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі. GEF об’єднує зусилля урядів 182 країн та підтримує партнерські відносини з міжнародними установами, неурядовими організаціями, місцевими громадами, а також з приватним сектором, з метою вирішення глобальних екологічних проблем та підтримки національних ініціатив.

GEF є найбільшим джерелом фінансування проектів, спрямованих на поліпшення стану глобального навколишнього середовища. З 1991 року він виділив 9,2 млрд доларів США з власних коштів та залучив більше 40 млрд доларів США в порядку співфінансування для реалізації понад 2600 проектів в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

До складу партнерства GEF входять три Установи-виконавці: Програма розвитку ООН, Програма ООН з навколишнього середовища та Світовий банк, а також сім Організацій-виконавців: Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй, Організація ООН з промислового розвитку, Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку.

https://pcbs-ukraine.org/home/proekty-mizhnarodnoi-tekhnichnoi-dopomohy/item/10-hlobalnyi-ekolohichnyi-fond-gef