ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-12-17

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛЫДЖЕННЯ СТАНУ ПОВІТРЯ В БАХМУТІ

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється організація проведення досліджень стану атмосферного повітря на території міст, районів та ОТГ області. Відділом охорони навколишнього середовища КП «Дирекції з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» 12.09.2019 у м. Бахмут проведені виміри впливу діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

Спостереження проводилися за  вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям РМ 10, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

За результатами вимірів 12.09.2019 перевищення ГДКмр не зафіксовано. Під час спостереження головними забруднювачами повітря були пил, оксид вуглецю та сірководень . Було зафіксовано високі значення  РМ2.5 в районі вул. Гаршина, 50.

ПРОТОКОЛ АНДРІЇВСЬКА ОТГ