ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-06-07

В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «МЕОТИДА» ВІДБУВСЯ СЕМІНАР «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРИРОДИ»

5-7 червня 2018 року в національному природному парку «Меотида» відбувся семінар «Імплементація вимог Директив ЄС у сфері захисту природи», у рамках проекту ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (Проект APENA).

У семінарі прийняли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, експерти проекту ЄС APENA, міжнародні експерти з правових питань, представники Європейського товариства дикої природи, представники департаментів та управлінь екології та природних ресурсів облдержадміністрацій України, Мангушської райдержадміністрації, національного природного парку «Меотида», науковці з різних регіонів України.

Метою семінару був огляд основних аспектів Бернської конвенції та Оселищної і Пташиної Директив ЄС, концепцію наближення національного законодавства до Директив ЄС із захисту довкілля, удосконалення механізму використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду, управління дикою природою в контексті євроінтеграції, а також розгляд  проекту Закону України  «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні».

Основним завданням законопроекту є регулювання відносин у сфері забезпечення підтримання біорізноманіття шляхом збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні. Особливій охороні та заходам зі збереження підлягають природні оселища європейського значення, які поширені на території України та знаходяться під загрозою зникнення у своєму природному ареалі, мають невеликий природний ареал внаслідок їх регресивних змін або через фактичну обмеженість територій їх поширення. З метою сприяння підтриманню та, у випадку необхідності, відтворення природних оселищ певних типів до сприятливого природоохоронного стану в Україні пропонується оголошувати спеціальні території для їх збереження.