ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Законодавство

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

КОДЕКСИ УКРАЇНИ:

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Про охорону навколишнього природного середовища

Про охорону атмосферного повітря

Про державний контроль за використанням та охороною земель

Про охорону земель

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Про аквакультуру

Про відходи

Про тваринний світ

Про рослинний світ

Про природно-заповідний фонд України

Про екологічну мережу України

Про екологічну експертизу

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

ПОСТАНОВИ:

Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»

НАКАЗИ:

Про затвердження Державних гігієнічних нормативів 137 90 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs та Sr у продуктах харчування та питній воді»

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ НАБЛИЖЕННЯ (АПРОКСИМАЦІЇ) ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄС
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Стратегія-апроксимації