ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-04-21

ЗАПОВІДНИК «КАМ’ЯНІ МОГИЛИ»: Соціальний та гуманітарний блок діяльності

У 1971 році Український державний степовий заповідник очолив кваліфікований захисник природи А. П. Генов зі своєю командою, перед якою постала низка невирішених проблем (організаційних, господарчих, наукових), серед яких на перше місце постали питання соціального значення, що торкаються проблеми творчих зв’язків з громадськістю по розгортанню просвітницької роботи серед широких верств населення за корінну зміну споживацьких поглядів населення на заповідники та залучення їх до творчої співпраці з природоохоронцями. Це питання постало також і перед В. О. Сіренком, котрий з 1983 року очолив молодий колектив відділення «Кам’яні Могили».

Варто при цьому зауважити, що в країні розгортався і набирав сили, починаючи з 60–х років, природоохоронний рух, особливо в середовищі науковців і освітян, і найяскравіше ― серед учнівської та студентської молоді, спрямований на розвиток заповідної справи. Цю прихильність до природо-охоронних проблем засвідчили студентські дружини з охорони природи.

Постало сакраментальне питання: з чого починати і за яку ниточку смикнути, щоб розплутати клубок невирішених проблем.

Зв’язки з освітянами

В. О. Сіренко розпочав свою виховну місію з освітянської ниви ― з екологічного навчання учнівської та студентської молоді. З 1983 року по 1986 рік він очолював клуб «Натураліст Приазов’я» при Маріупольському краєзнавчому музеї спільно із завідуючою відділом природи С. І. Ковалюк.

Співробітники заповідника на чолі з В. О. Сіренком розгорнули широку роз’яснювальну роботу серед місцевого населення, особливо серед учнівської молоді шляхом читання лекцій, виступів у пресі, по радіо, телебаченню. За 30–річний період було видрукувано 33 газетні і журнальні статті, із яких половина належить співробітникам заповідника. Широка увага приділялася екскурсійній роботі ― знайомству з місцевими особливостями при-роди, ландшафту, представниками тваринного і рослинного світу.

Починаючи з 1983 року, співробітники відділення заповідника «Кам’яні Могили» щорічно брали участь у підготовці та організації роботи наметових екологічних таборів школярів та студентів у кілометровій охоронній зоні заповідника. На громадських засадах велись також консультації в школах сусідніх населених пунктів. Велась підготовка школярів для участі у конкурсах Малої академії наук, де вони виборювали призові місця.

Найбільш суттєву допомогу у проведенні охоронних заходів заповідника (особливо у весняно–літній період) та сезонних польових спостережень надали студентські групи під керівництвом викладачів із Харківського державного університету та Харківського педінституту ім. Г. С. Сковороди, Полтавського педінституту, Донецького політехнічного інституту, Донецького й Запорізького університетів. На базі заповідника було виконано чимало курсових і дипломних робіт. Зокрема, студентка Харківського державного університету Т. Ю. Маркіна (нині ― доцент ХНПУ ім. Г. С. Сковороди) у 1991 році захистила дипломну роботу на тему: «Напівтвердокрилі (Heteroptera) заповідника « Кам’яні Могили». Студенти, що проходили польову практику з ботаніки, зоології, екології, залучалися також до виконання природоохоронних та біотехнічних робіт.

Більш детальніше про освітянських напрям діяльності заповідника висвітлено в аналітичній статті «Культурно–просветительская работа заповедника «Каменные Могилы» [ автори: В. О. Сіренко, О. М. Байрак (нині ― д.б.н., професор, директор Центру заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління)]. Запропоновані автора-ми заходи мали б сприяти екологічній освіті населення та підтримати стабільність заповідному режимові охоронної зони «Кам’яних Могил».       

Зв’язки з науковцями

Важливим чинником творчих зв’язків заповідника є співпраця з науковцями, яка розпочалася порівняно з освітянами трохи пізніше ― з 1991 року. Були налагоджені наукові зв’язки з провідними науковими організаціями України, зокрема, з Харківським відділенням Українського ентомологічного товариства, очолюваного доктором біологічних наук О. В. Захаренком, із зоологами ХНУ ім. В. Н. Каразіна, із зоологами Інституту зоології АН України ім. І. І. Шмальгаузена та із зоологами Донецького державного університету, основними завданнями яких було проведення інвентаризації фауни заповідника. Підтримувалися також тісні зв’язки з ботаніками Донецького ботанічного саду АН України.

На базі заповідника були проведені наукові конференції, присвячені проблемам охорони природи заповідника «Кам’яні Могили» і, як правило, вони були приурочені до ювілейних дат (1992, 1997, 2002, 2012). Було проведено дві робочі наради 1991 і 1992 року по обговоренню нагальних проблем заповідної справи, в тому числі по оптимізації природоохоронного режиму в Українському державному степовому заповіднику за участю провідних фахівців заповідної справи із інших установ України. Всі ці природоохоронні заходи супроводжувалися висвітленням у засобах масової інформації.