ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-01-02

ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДОНЕЧЧИНИ 2018-2020 РОКИ ТА ПРОГНОЗ ДО 2030 РОКУ»

На виконання ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» департамент у межах своєї компетенції має здійснювати моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, має вживати заходів для їх усунення.

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів Програми не справить значного негативного впливу на стан довкілля  та здоров’я населення.

Не зважаючи на зазначене рекомендується здійснення наступних контрольних заходів:

порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками у містах області, в яких реалізуються заходи Програми, 1 раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів Програми;

порівняння захворюваності населення, утому числі окремо захворюваності органів дихання, з минулорічними показниками у містах області в яких реалізуються заходи Програми, 1 раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів Програми;

порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів Програми, зокрема рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 1 раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Екологічні індикатори для моніторингу виконання Програми наведено   в таблиці:

Таблиця — Екологічні індикатори для моніторингу виконання Програми

Індикатор
Забруднення повітря
1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних

джерел забруднення

2. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, оксиди азоту та діоксид сірки) в атмосферне повітря
3. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км², т
4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг
Водні ресурси
5. Обсяги забору та використання свіжої води
6. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти
7. Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод                  у водні об’єкти
Відходи
9. Обсяги утворення ТПВ на території області
10. Обсяги утворення промислових відходів на території області
11. Обсяги утилізованих промислових відходів
12. Обсяги накопичених промислових відходів
Здоров’я населення
13. Природний приріст, скорочення (–) осіб
14. Рівень захворюваності населення області

Програма_Чисте_Повітря