ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-03-04

ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2019-2022 РОКИ

На виконання ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» департамент у межах своєї компетенції має здійснювати моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, має вживати заходів для їх усунення.

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів Програми не справить значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.

Незважаючи на зазначене, рекомендується здійснення наступних контрольних заходів:

порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками у містах області, в яких реалізуються заходи Програми, 1 раз на рік на підставі результатів наукових спостережень;

порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів Програми, зокрема площі природно-заповідного фонду, 1 раз на рік на підставі результатів наукових спостережень та статистичних даних.

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ