ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-02-20

Звіт про виконання заходів Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 вересня 2013 року № 836 (із змінами)

Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки (далі — Програма) розроблена та затверджена з метою подолання негативних тенденцій в сфері поводження з відходами.

Програмою передбачено:

запровадження роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах області;

будівництво 4 регіональних центрів утилізації побутових відходів до складу яких входять: регіональна сортувальна лінія, комплекс для переробки відходів, регіональний полігон твердих побутових відходів (далі – ТПВ) для неутилізованих відходів  (північний центр в м. Краматорськ, південний центр в м. Маріуполь, східний центр в м. Курахове, західний центр в м. Покровськ);

будівництво 5 регіональних комплексів поводження з відходами до складу яких входять: регіональна сортувальна лінія та регіональний полігон ТПВ з центрами у Олександрівському, Великоновосілківському, Волноваському та Мангушському районах;

будівництво 5 сміттєперевантажувальних станцій з елементами сортування для попереднього сортування відходів, вилучення скла, ПЕТ, металу та подальшого транспортування відходів на регіональний полігон. Будівництво передбачається у містах Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Слов’янський та Добропільський райони;

будівництво 9 сміттєсортувальних станцій для попереднього сортування відходів, вилучення скла, ПЕТ, металу та подальшого транспортування відходів на регіональний полігон. Будівництво передбачається у містах Краматорськ (дообладнання існуючої), Волноваха, Маріуполь, Курахове, Покровський район, Мангушський район (смт Ялта та смт Мангуш), смт Велика Новосілка, смт Олександрівка;

залучення коштів інвесторів для розвитку галузі поводження з побутовими відходами;

закриття (після будівництва регіональних об’єктів поводження з відходами) полігонів ТПВ та сміттєзвалищ області, на яких не забезпечується захист довкілля, та їх подальша рекультивація;

оновлення парку сміттєвозів;

оновлення контейнерного господарства;

розробка інформаційно-агітаційних матеріалів щодо організації європейського поводження з відходами в тому числі з роздільного збирання побутових відходів, використання енергетичного та ресурсного потенціалу твердих побутових відходів, перероблення відходів;

проведення інформаційно-агітаційних заходів (семінари, тренінги, інформація в ЗМІ, тощо) для підвищення екологічної свідомості населення.

Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 № 172 «Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами) та від 06 лютого 2017 № 118 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік» (із змінами) в рамках Програми за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році реалізовані наступні заходи:

По заходу Програми «Проектування і будівництво сміттєсортувальних станцій»: Розпочата розробка проектно-кошторисної документації на будівництво сміттєсортувальних станцій у Олександрівському та Покровському районах, загальна вартість проектів за результатами закупівель складає 1,75 млн. грн,. у 2017 р. виконано робіт на 1,24 млн. грн., що складає 71 % від загальнї вартості. Виконання заходу буде продовжено у 2018 р.;

По заходу Програми «Проектування і будівництво сміттєперевантажувальних станцій із сортувальним обладнанням»: Розпочата розробка проектно-кошторисної документації на будівництво сміттєперевантажувальних станцій у містах Бахмут та Торецьк, у Добропільському та Слов’янському районах  — загальна вартість проектів за результатами закупівель складає 3,53 млн. грн,. у 2017 р. виконано робіт на 2,18 млн. грн., що складає 62 % від загальної вартості. Виконання заходу буде продовжено у 2018 р.;

По заходу Програми «Придбання спецтранспорту, сміттєвози»: Запланований захід за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища з плановим обсягом фінансування 39 млн. грн. виконано. За результатами відкритих торгів на суму 35,766 млн. грн. придбано 11 сміттєвозів (3 об’ємом бункера 8 м3, 2 об’ємом бункера 18 м3, 6 об’ємом бункера 15 м3) для оновлення парку сміттєвозів у містах та районах області. Сміттєвози передані для подальшої роботи у комунальних структурах міст Торецьк, Бахмут, Соледар, Покровськ, Мирноград, селищах Мангуш та Олександрівка, Добропільському та Волноваському районах. Робота по оновленню сміттєвозного парку триває також і за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, придбано 18 одиниць техніки для збору та транспортування побутових відходів. Усього на оновлення парку сміттєвозів з усіх джерел витрачено 80,1 млн. грн., що складає 76% від запланованого фінансування;

По заходу Програми «Оновлення контейнерного господарства»: запланований обсяг фінансування 41,3 млн. грн. Містами та районами області придбано 5504 одиниць контейнерів на суму 26,3 млн. грн., що складає 64 % від запланованого фінансування;

По заходу Програми «Будівництво майданчиків для контейнерів»: Захід реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Запланований обсяг фінансування складає 1,5 млн. грн. Фактичо збудовано 31 майданчик на загальну суму 327,6 тис. грн., що складає 21,3 % від запланованого фінансування.;

По заходу Програми «Проектування та будівництво спеціалізованих полігонів для захоронення відходів» : (м.м. Краматорськ, Курахове, Волноваха). Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів Донецької області — Регіонального полігону в  м. Краматорськ, ІІ черга будівництва – будівництво розпочато 3 серпня 2017 р. загальна вартість будівництва складає 134,96 млн. грн, у 2017 р.  виконано робіт на 94 млн. грн., що складає 70 % від загального обсягу фінансування. Виконання заходу буде продовжено у 2018 р.

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів в   м. Курахове, в тому числі коригування проектно-кошторисної документації – будівництво розпочато у жовтні 2017 р. Загальна вартість будівництва складає 27,2 млн. грн, у 2017 р. виконано робіт на 8,2 млн. грн., що складає 30 % від загального обсягу фінансування. Виконання заходу буде продовжено у 2018 р.

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га у південно-східній частині м. Волноваха Донецької обл. (коригування),   І черга – проведено коригування проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва 1 черги полігону складає 55,5 млн. грн. Захід планується реалізувати у 2018 р.

Роботи по проектуванню полігонів ТПВ були заплановані також у м. Маріуполь та у Мангушському районі. Усього запланований обсяг фінансування заходів з проектування та будівництва спеціалізованих полігонів для захоронення ТПВ склав 221,2 млн. грн., з них фактично використано 99,3 млн. грн., що складає 45 % від запланованого фінансування;

По заходу Програми «Схеми санітарної очистки територій»: запланований обсяг фінансування 4,2 млн. грн. Захід реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Фактично використано 1,1 млн. грн., що складає  25 % від запланованого фінансування ;

По заходу Програми «Проведення заходів відповідно до стратегії інформування населення»: завершено захід «Створення відеотек, спрямованих на запровадження раціональної системи поводження з відходами» на суму  150 тис. грн. Створено 3 відеоролики направлені на пропаганду раціонального поводження з відходами. Кожний відеоролик має україномовну та англомовну версію. Усього по всім джерелам фінансування на заходи з інформування населення заплановано 237,5 тис. грн., з них використано 178,6 тис. грн, що складає 75,2 % від запланованого обсягу фінансування.

По заходам «Проектування і будівництво комплексу (піролізна установка, РДФ паливо, метантенки)», «Створення електронної бази даних ТПВ і системи автоматизованого моніторингу відходів», «Впровадження нових технологій з безпечного захоронення ТПВ», «Розробка інвестиційних проектів регіональних центрів» фінансування у 2017 році не передбачалося.

Усього на заходи, передбачені Програмою з усіх дозволених джерел фінансування виділено 380,86 млн. грн, з них фактично використано 211,46 млн. грн., що складає 55,52 % від запланованого обсягу фінансування.

Таблиця до звіту по Програмі поводження з відходами