ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-01-11

11 СІЧНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАПОВІДНИКІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ

Вперше День заповідників і національних парків почав відзначатися в 1997 році за ініціативою Центру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи.

11 січня для цієї події вибрано не випадково — у цей день в 1916 році в Росії був утворений перший державний заповідник — Баргузинский. Хоча особливо охоронювані природні території споконвіку були на Русі — заповідні гаї, культові місця, просто заказники для князів, царів, знаті для полювання. Але перший заповідник державного масштабу був створений саме 11 січня 1916 року. Його метою стало збереження популяції баргузинського соболя та інших тварин на Байкалі.

У 1986 році рішенням ЮНЕСКО Баргузинскому заповіднику було надано статус біосферного, він був включений в міжнародну мережу біосферних резерватів. Сьогодні цей заповідник є складовою частиною об’єкта Всесвітньої природної спадщини «Озеро Байкал» разом з іншими заповідниками та національними парками, що входять в «заповідне намисто» (Баргузинский, Байкальський, Байкало-Ленський заповідники, Забайкальський національний парк).

Сучасна мережа природно-заповідних об’єктів України сформувалась внаслідок праці багатьох поколінь природоохоронців і відіграє важливу роль у вирішенні проблем збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підтримці екологічної рівноваги у природі, формуванні світоглядних орієнтирів людини, спільнот, суспільства. Всього у світі створено більш як           11 тис. заповідних територій, що мають статус заповідника чи національного парку.

Перший заповідник, на території сучасної України, був створений у 1886 році українським природознавцем Володимиром Дідушицьким. Це був не лише перший заповідник в Україні чи Польщі, який являв собою природний резерват площею 22,4 га поблизу с. Пеняки (нині Бродівський район, Львівської області), але й один із перших в Європі. Цей акт був закріплений рішенням парламенту у Відні у 1886 р., а резерват отримав назву «Пам’ятка Пеняцька».

Завдяки роботі працівників природно-заповідної справи, науковців та природоохоронної громадськості в Україні збережено 8184 територію та об’єкт природно-заповідного фонду загальною площею 4,08 млн. га, що становить 6,3% території країни, а також морський заказник «Філофорне поле Зернова» площею 402,5 тис. га. У складі природно-заповідного фонду:  4 біосферних заповідники, 19 природних заповідників, 49 національних природних парків, 3131 заказники, 3422 пам‘яток природи, 81 регіональних ландшафтних парків, 811 заповідних урочищ, а також низка штучних об‘єктів: 28 ботанічних садів, 13 зоологічних парків, 57 дендропарків та 569 парків-пам‘яток садово-паркового мистецтва.

У 1992 році вперше була сформована чiтка правова база заповiдання у виглядi Закону України «Про природно-заповiдний фонд України». У преамбулi Закону записано: «Природно-заповiдний фонд становлять дiлянки сушi i водного простору, природнi комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреацiйну та iншу цiннiсть i видiленi з метою збереження природної рiзноманiтностi ландшафтiв, генофонду тваринного i рослинного свiту, пiдтримання загального екологiчного балансу та забезпечення фонового монiторингу навколишнього природного середовища». Велике значення для розвитку заповiдної справи в Українi мала пiдготовка двох видань Червоної книги України, статус якої у 2002 роцi пiдвищено до рiвня Закону України «Про Червону книгу України». Відповідно до Закону види рослин і тварин, занесенi до цiєї книги, рослиннi угруповання Зеленої книги України, а також види рослин i тварин i типи природних середовищ з Червоних перелiкiв чинних для України мiжнародних конвенцiй визнано прiоритетами під час заповiдання та здiйснення природоохоронної дiяльностi у межах природно-заповідного фонду.

Перший заповідник на території сучасної Донецької області створено в 1926 році, Маріупольський окружний виконком виніс постанову про організацію заповідників місцевого значення — Хомутовський степ, Білосарайської коси і Кам`яні Могили і передав їх у відання Маріупольського краєзнавчого музею.

На даний час природно-заповідний фонд Донецької області налічує 148 об’єктів, загальною площею 113955 га, фактичною 97261 га. Площа природно-заповідного фонду Донецької області становить 3,67 % від загальної площі області. В складі природно-заповідного фонду 1 природний заповідник (Український степовий природний заповідник) площею 3033,2 га, 2 національних природних парка «Меотида» та «Святі Гори», загальною площею 61326,45 га, 6 регіональних ландшафтних парків «Меотида», «Зуївський», «Донецький кряж», «Клебан-Бик», «Краматорський» та «Слов’янський курорт», загальною площею 28927,31 га, Донецький ботанічний сад, площею 203 га, 82 заказника, площею 18929,05га та                     43 пам’ятки природи та заповідних урочища, площею 1505,34 га. Протягом 2017-2018 років в Донецькій області було 29 об’єктів природно-заповідного фонду площею 4160,83 га. Готуються розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо оголошення ще 22 об’єктів природно-заповідного фонду загальною  площею 2542,58 га.

Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є Міністерство екології та природних ресурсів України.

1 грудня 2008 року Президент України видав Указ № 1129/2008 «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів». У 2009 році було значно розширено межi територiй і створено нові нацiональні природні парки та iнші природно-заповiдні об’єкти. 18 серпня 2009 року Президент України підписав Указ «Про день працівника природно-заповідної справи», який щороку відзначають 7 липня.

Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 6 серпня 2014 року № 385 було затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України на період до 2020 року. У складі Стратегії затверджено показники площ територій природно-заповідного фонду (ПЗФ), що мають бути додатково створені в кожній з областей до 2017 та до 2021 року. В середньому, запроектовані площі територій природно-заповідного фонду в             3-4 рази більші за показники 2014 року. Зокрема, Стратегія вказує, що протягом 2016року в Україні має бути додатково створено 6733 тис. га природно-заповідного фонду, а до 2021 року – 9095 тис. га. Частка природно-заповідного фонду повинна становити на 1 січня 2017 року – 11 % і на початок січня 2021 року – 15 % від площі держави.

Для реалізації Стратегії слід першочергово виконати такі завдання:

  1. Розробити та затвердити Програму «Про розвиток мережі природно-заповідного фонду в Донецькій області», яким деталізувати передбачені Державною програмою регіонального розвитку України на період до 2023 року планові показники заповідності на рівні районів.
  2. Організувати роботу щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що були зарезервовані і створення яких передбачено існуючим законами, програмами та указами Президента України.
  3. Організувати роботу з виявлення територій, перспективних для створення нових/розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду.