ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-05-12

12 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Щорічно 12 травня у багатьох країнах світу відзначається День екологічної освіти. Він веде свою історію з 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання і для сталого розвитку людства.

Важливо відзначити, що День екологічної освіти значимий не тільки для тих, хто займається екологічним просвітництвом і освітою, але і для всіх жителів нашої планети, адже мова йде про безпечне життя в майбутньому всіх нас. Прищеплення екологічної культури сьогодні – запорука збереження здоров’я майбутніх поколінь.

Важливість екологічної освіти переоцінити складно. Саме екологічні знання дозволяють людині усвідомити, до яких катастрофічних явищ можуть призвести згубні звички у відношенні природи; зрозуміти, як уникнути подібних наслідків. Вища мета екологічної освіти – формувати екологічну культуру людини.

Екологічна освіта і в світі, і в Україні вважається сьогодні пріоритетним напрямом навчання і виховання. Усвідомлюючи, що тільки комплексний підхід є запорукою розвитку ефективної системи екологічної освіти, у 2019 році департаментом було ініційовано розробку міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки» (затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 21/5-20), яка має поєднати у цьому напрямку зусилля органів влади, науковців, громадськості, освітян.

Головною метою означеної програми є розбудова якісної системи багаторівневої, інтегрованої та доступної екологічної освіти та виховання відповідно до запитів суспільства, вимог інноваційного розвитку громад, європейських вимірів і стандартів для сталого розвитку Донецької області, розвиток екологічного мислення,  формування екологічної культури та активної позиції у збереженні довкілля кожного громадянина і суспільства в цілому.