ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-03-17

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

  1.  Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

  1. Питання, винесене на обговорення

Підготовка матеріалів з питань створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду: Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2021 – 2022 роках.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

— органи місцевого самоврядування, місцеві громади;

— органи земельних, лісових ресурсів та мисливського господарства;

— представники інститутів громадянського суспільства екологічного спрямування.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

—  розроблення та реалізація заходів щодо збільшення площі та збереження природно-заповідного фонду;

— встановлення та дотримання режиму територій природно-заповідного фонду.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

—  електронна адреса: eco.d@dn.gov.ua;

—  строк подання пропозицій: до 31 березня 2021 року (включно);

—  письмові пропозиції подаються у довільній формі.

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (095) 644-25-25

  1.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Залевський Віталій Дмитрович — начальник відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

— строк оприлюднення результатів обговорення: до 14.04.2021;

— спосіб оприлюднення результатів обговорення: розміщення інформації на офіційному сайті департаменту www.ecology.donoda.gov.ua.

Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2021 – 2022 роках ПЕРЕЛІК