ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-04-01

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ЛЮТИЙ 2021 Р.

Місто Маріуполь

У лютому було відібрано та проаналізовано 1804 проби атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у лютому відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по діоксиду азоту (1,2 ГДК с.д), фенолу (1,4 ГДКс.д) та формальдегіду (6,1 ГДК с.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

По районах міста концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, формальдегіду у всіх районах міста, а фенолу – Кальміуському і Центральному районах і пилу у Кальміуському районі. Рівень забруднення діоксидом азоту, діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У лютому було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 12 штормових (оперативних) попереджень  (1- першого ступеню і 11 – без ступеню). Несприятливі метеорологічні умови спостерігалися протягом 16 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  січня 2021 року з лютим 2021 року середньомісячні концентрації формальдегіду, фенолу, діоксиду сірки та пилу збільшилися, а концентрації оксиду вуглецю, діоксиду азоту та аміаку – залишилися на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за лютий 2021 року із лютим  2020 року, можна відзначити збільшення концентрацій по пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту і формальдегіду. Концентрації фенолу та аміаку залишились на попередньому рівні.

Місто Краматорськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у лютому 2021 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів

Для визначення вмісту в атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1476 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту знизився до значенням ІЗА 5.31 і кваліфікується, як підвищений.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.4 рази, фенолу у 1.1 рази та з формальдегіду у 1,4  рази .

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря оксидом  вуглецю та фторидом водню зросли. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, формальдегіду, діоксиду  азоту, фенолу.

У порівнянні з попереднім роком у лютому місяці показники вмісту оксиду вуглецю, пилу, діоксиду сірки, фенолу в атмосферному повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту  діоксиду азоту, фториду водню та формальдегіду.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у січні 2021 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 572 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  низький , значення ІЗА складає 3.55  .

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.д.) з фенолу у 1.1 раз.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, фенолом, оксидом вуглецю та фторидом водню знизилися. Зросли показники забруднення пилом, формальдегідом. Залишився без змін показник вмісту діоксиду сірки.

У порівнянні з лютим минулого року у м. Слов’янську значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, оксиду вуглецю, фенолу, діоксиду азоту,  фториду водню та формальдегіду знизилися. Залишився  без змін показник вмісту діоксиду сірки.