ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Новини

ПЕРЕВІРЕНО СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У м. КУРАХОВЕ

19 травня 2020 р. пересувна екологічна лабораторія провела виміри забруднюючих речовин у місті Курахово Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям ...

2020-06-02

ПРО ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ЕКОМЕРЕЖІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

На виконання Закону України «Про екологічну мережу України» та для забезпечення формування, збереження та раціонального використання екологічної мережі Донецької області, згідно до Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій ...

2020-06-02