ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-09-19

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

2. Питання, винесене на обговорення

Підготовка матеріалів з питань створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду: Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2017 – 2018 роках.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

— органи місцевого самоврядування, місцеві громади;

— органи земельних, лісових ресурсів та мисливського господарства;

— представники інститутів громадянського суспільства екологічного спрямування.

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

— розроблення та реалізація заходів щодо збереження природно-заповідного фонду;

— дотримання режиму територій природно-заповідного фонду.

5. Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

— електронна адреса: eco.d@dn.gov.ua;

— строк подання пропозицій: до 05 жовтня 2016 року (включно);

— письмові пропозиції подаються у довільній формі.

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (095) 644-25-25

7.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Залевський Віталій Дмитрович — начальник відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

— строк оприлюднення результатів обговорення: до 21.10.2016;

— спосіб оприлюднення результатів обговорення: розміщення інформації на офіційному сайті департаменту.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної держадміністрації