ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-11-10

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В КРАМАТОРСЬКУ В ЖОВТНІ 2016 Р.

крамКраматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у жовтні 2016 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 2 (Стара частина міста, вул. Доменщиків, 2),  ПСЗ № 3 (Соц. місто, вул. Ярослава Мудрого, 43), ПСЗ № 4 (Новий Світ,  вул. Механічна, 18), та на ПСЗ № 5 (Старе місто, вул.1 Травня, 1). Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту в атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1468 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували граничнодопустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 2,7 Максимальні концентрації перевищували максимально-разову ГДК оксиду вуглецю у 2,0 рази, формальдегіду у 1,3 рази, діоксиду азоту у 1,9 рази, фенолу у 2,8 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем на тому ж рівні залишилися показники забруднення атмосферного повітря з пилу, формальдегіду, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та фториду водню. Показники вмісту діоксиду азоту в атмосферному повітрі зменшилися. Лише показники вмісту фенолу збільшилися.

У порівнянні з попереднім роком у жовтні місяці показники вмісту в атмосферному повітрі залишилися на тому ж рівні з фенолу, пилу, фториду водню, формальдегіду, оксиду вуглецю та діоксиду сірки. Показники забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту збільшилися.