ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-12-14

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ М. МАРІУПОЛЬ ЗА ПЕРІОД З 2 ПО 9 ГРУДНЯ

За даними департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки Маріупольської міської ради з 2 по 9 грудня несприятливих умов для розсіювання домішок не спостерігалось.

Перевищення гранично допустимого рівня забруднення атмосферного повітря за даний період виявлені по сірководню 3 грудня (1,3 ГДК).

Середньодобові норми (більш жорсткі показники) буди перевищені:

— по пилу в 1,1 рази (7 грудня);

— по фенолу в 1,1 (5 грудня);

— по формальдегіду в 3,0; 3,1; 4,1; 3,0; 3,5 рази (2,3,5,6,7 грудня).

Високе та екстремально високе забруднення не виявлено.

Моніторинг морських вод Азовського моря та поверхневих вод с 2 по 9 грудня показав наступне:

Відбір проб морських вод в Таганрозькій не був запланований.

Відбір проб поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус відбувся 6 грудня.

Результати аналізів по 31 інгредієнту показали: зафіксовані випадки ВЗ по сульфатам (>1000 мг/дм3) на всіх станціях контрою, окрім с. Сартана. Перевищення ГДК були отримані:

— по нафтопродуктам (>0,05 мг/дм3) – на станції 1,5 км вище гирла       р. Кальчик;

— по фенолам (>0,001 мг/дм3) — на всіх станціях контрою, окрім                      с. Старий Крим та с. Кременівка;

— по нітритам (>0,20 мг/дм3) — на всіх станціях контрою, окрім                      с. Кременівка та с. Приморське (Сартана);

— по сульфатам (>100 мг/дм3) – на всіх станціях;

— по хрому VI (>0,001 мг/дм3) – на всіх станціях;

— по хлоридам (>300 мг/дм3) – на 4-х станціях (р. Кальміус; 0,2, 0,5, 0,8, 1,5 км вище гирла р. Кальчик);

— по іонам кальцію (>180 мг/дм3) – на всіх станціях;

— по іонам магнію (>40 мг/дм3) – на всіх станціях.

Вміст кисню в морській воді відповідає сезонним характеристикам.

Температура морської води в Таганрозькій складала від 00С до 4,60С.