ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-01-24

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ГРУДНІ 2019 РОКУ

Місто Маріуполь

 У грудні було відібрано та проаналізовано 1758 проби атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у грудні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по двоокису азоту (1,4 ГДКс.д), фенолу (1,2 ГДКс.д.) та формальдегіду (4,5 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК, спостерігались: по пилу та фенолу у Центральному району, по діоксиду азоту в Кальміуському і Центральному районах, а по формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  двоокисом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У грудні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 19 штормових (оперативних) попереджень: 1– першого ступеню, 18 —  без ступеню забруднення. Несприятливі метеоумови  у грудні  спостерігались протягом  23 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні грудня з листопадом 2019 середньомісячні концентрації пилу, діоксиду сірки та формальдегіду – зменшилися, а концентрації двоокису азоту та фенолу — збільшилися. Концентрацій оксиду вуглецю та аміаку залишилися на рівні попереднього місяця.

Порівнюючи концентрації за грудень 2018 року із груднем 2019 року, можна відзначити зменшення середньомісячних концентрацій по пилу, двоокису азоту, фенолу та формальдегіду. Концентрації оксиду вуглецю та аміаку – залишилися на рівні 2018 року, а концентрації двоокису сірки —  збільшилися.

Місто Краматорськ 

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря відбір проб для хімічного аналізу повітря у грудні 2019 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1532 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення по місту зріс до значенням ІЗА 6,27 і кваліфікується, як підвищений.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з фенолу у 1.3 рази та з формальдегіду у 2,1  рази .

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря пилом, оксидом вуглецю, діоксидом азоту зафіксовано на тому ж рівні. Підвищився вміст формальдегіду та фенолу. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі діоксиду сірки та фториду водню .

У порівнянні з попереднім роком у грудні місяці показники вмісту діоксиду сірки та фториду водню в атмосферному повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту та фенолу. На тому ж рівні зафіксовано вміст пилу та формальдегіду.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у грудні 2019 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 788 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  підвищений , значення ІЗА складає 5,96 .

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з формальдегіду у 1,5 рази та фенолу у 1.6 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря пилом, оксидом вуглецю, формальдегідом залишилися без змін. Значення вмісту в атмосферному повітрі діоксиду  азоту, діоксиду сірки, фториду водню  та фенолу знизилися. Зросли показники забруднення пилом, оксидом вуглецю та діоксидом азоту.

У порівнянні з груднем минулого року  у м. Слов’янськ значення вмісту  в атмосферному повітрі діоксиду сірки, фториду водню, фенолу та формальдегіду знизилися. Зросли показники забруднення пилом, оксидом вуглецю та діоксидом азоту. На тому ж рівні залишилися значення вмісту діоксиду сірки та діоксиду азоту.

Огляд стану забруднення морських вод прибережної зони  м. Маріуполя

 У грудні, на узбережжі Азовського моря, у поверхневому шарі було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), у середньому за місяць, по вмісту  нафтопродуктів, азоту нітритного та азоту амонійного (таблиця 3).

 • Забруднення морської води нафтопродуктами виявлено на всіх станціях моніторингу:

—  на ст. 30 (акваторія морського торговельного  порту) –  1,5 ГДК;

—  на ст. 32 (район пляжу поблизу ТОВ «СРЗ») –  1,5 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту  ПрАТ МК «Азовсталь») –  1,7 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) – 1,6 ГДК;

 • Збільшення концентрацій азоту нітритного спостерігалось на трьох станціях:

—  на ст. 30 (акваторія морського торговельного  порту) –  1,2 ГДК;

—  на ст. 33 (канал порту  ПрАТ МК «Азовсталь») –  10,5 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло р. Кальміус) –  12,0 ГДК;

 • Забруднення азотом амонійним було виявлено на ст. 33 (канал порту ПрАТ МК «Азовсталь») – 1,2 ГДК;
 • Концентрації СПАР у грудні перебували в межах 0,1–0,7 ГДК;
 • Вміст фенолів в морській воді не перевищував 0,2 ГДК

Температура морської води в прибережних районах моря на початку місяця знаходилась у діапазоні 2,0–2,8 0 С, а в кінці місяця  склала 3,4–5,2 0С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 5,7 до 6,4 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого в воді кисню в грудні знаходився відповідно до сезонної норми та склав 10,64 мг/дм3 (86 % насичення).

Огляд стану забруднення поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус

Відбір проб поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус відбувся  18 грудня 2019 року.

Забруднюючі речовини та їх вміст приведено в таблиці 4 та діаграмах ріки 1-8 по станціях відбору проб.

 1. Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили випадки ВЗ:
 • по сульфатах (> 1000 мг/дм3) — на всіх станціях контролю;
 • по азоту нітритному (> 0,200 мг/дм3) — на станції 5,2 км вище гирла р. Кальчик;
 1. Перевищення ГДК було  отримано:
 • по азоту нітритному (> 0,020 мг/дм3) – на чотирьох станціях контролю (р. Кальміус 0,2; 0,5 і 0,8 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);
 • по азоту амонійному (> 0,39 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • по фенолах (> 0,001 мг/дм3) – на станції в с. Кременівка;
 • по сульфатах (> 100 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • по хлоридах (> 300 мг/дм3) – на чотирьох станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р. та  5,2 км вище гирла р. Кальчик)

Вміст кисню в річковій воді відповідав сезонній характеристиці та перебував у діапазоні  7,51–12,49  мг/дм3. Температура води  коливалась у межах  5,2–9,8 ºС.

Динаміка