ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-09-20

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СЕРПНІ 2019 р.

Місто Маріуполь

У серпні було відібрано та проаналізовано 1860 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у серпні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,2 ГДКс.д), двоокису азоту (1,7 ГДКс.д), фенолу (2,0ГДКс.д) та формальдегіду (8,9 ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу, фенолу та двоокису азоту у Кальміуському та Центральному районах, а по формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення двоокисом  сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У серпні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 16 штормових (оперативних) попереджень: 6 – першого ступеня, 10 —  без ступеня забруднення. Несприятливі метеоумови  у серпні  спостерігались протягом  22 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  серпня з липнем 2019 середньомісячні концентрації  двоокису сірки, двоокису азоту та формальдегіду – збільшилися. Середньомісячні концентрації  пилу, фенолу та аміаку залишилися на рівні попереднього місяця, а концентрації  оксиду вуглецю —        зменшилися.

Порівнюючи концентрації за серпень 2018 року із серпнем 2019 року, можна відзначити  зниження середньомісячних концентрацій по пилу, двоокису азоту, фенолу.  Концентрації формальдегіду — збільшилися, та концентрації двоокису сірки, оксиду вуглецю, аміаку – залишилась на рівні 2018 року

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря   відбір проб для хімічного аналізу повітря у серпні 2019 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих  речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1216 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, та значення ІЗА в середньому по місту знизилося 6,97,  однак зросла кількість речовин, для яких спостерігалося перевищення ГДК.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) фенолу у 1,9 раз, діоксиду азоту у 1.4 рази, з формальдегіду у 1,3 рази та фториду водню у 1.2 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю зафіксовано на тому ж рівні. Підвищився вміст формальдегіду та фториду водню в атмосферному повітрі. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту та фенолу .

У порівнянні з попереднім  роком у серпні місяці  показники вмісту пилу , формальдегіду та фенолу в атмосферному  повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту та фториду водню в атмосферному повітрі. На тому ж рівні зафіксовано  значення вмісту діоксиду сірки.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у серпні 2019 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   876 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  підвищений , значення ІЗА зросло до 6,59 .

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з формальдегіду у 2,2 рази та діоксиду азоту у 1,2 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для діоксиду сірки, пилу та фториду водню залишилися без змін. Зросли показники забруднення оксидом вуглецю, діоксидом азоту, фенолом та формальдегідом .

У порівнянні з серпнем минулого року у м. Слов’янськ значення вмісту в атмосферному повітрі пилу, формальдегіду, фенолу та фториду водню знизилися. Зросли показники   забруднення оксидом вуглецю та діоксидом азоту. Показники забруднення атмосферного повітря для діоксиду сірки залишилися без змін.