ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-10-23

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2020 Р.

 Місто Маріуполь

У вересні було відібрано та проаналізовано 1467 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах. На діаграмі 1 зазначено розподіл концентрацій забруднюючих речовин по районах міста.

У цілому по місту у вересні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по діоксиду азоту (1,3 ГДК с.д), пилу (1,5 ГДК с.д) та формальдегіду (9,0 ГДК с.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту і пилу у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом азоту, діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У вересні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 18 штормових (оперативних) попереджень: 11 попереджень – без ступеню забруднення і 7 попереджень – першого ступеню. Несприятливі метеорологічні умови у вересні спостерігалися протягом 26 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  вересня 2020 року з серпнем 2020 року середньомісячні концентрації завислих речовин збільшилися, а концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю залишилися на рівні попереднього місяця. Середні концентрації діоксиду азоту, фенолу, аміаку і формальдегіду – незначно збільшилися.

Порівнюючи концентрації за вересень 2019 року із вереснем 2020 року, можна відзначити зменшення середньомісячних концентрацій по діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду. Концентрації діоксиду сірки і пилу незначно збільшилися, а концентрації оксиду вуглецю та аміаку залишились на попередньому рівні.

Місто Краматорськ

 Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у вересні 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1600 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту збільшився до значенням ІЗА 8.81 і кваліфікується, як високий.

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту та фториду водню у 1.4 рази,  з формальдегіду у 2,7  рази , фенолу-1.1 рази

     У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря фторидом водню та пилом зросли. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки, діоксиду азоту та оксиду вуглецю. Зменшився рівень забруднення фенолом та формальдегідом.

У порівнянні з попереднім  роком у вересні місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі діоксиду азоту зменшилися. Підвищилися значення вмісту фенолу,  фториду водню,  формальдегіду та оксиду вуглецю. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу та діоксиду  сірки.

 Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у вересні на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано  416 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  підвищений , значення ІЗА складає 5,3  .

Середньомісячні концентрації по місту лише з формальдегіду перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.)  у 1.2 рази та фтористому водню у 1.5 раз.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря зросли по діоксиду сірки,  пилу, фториду водню.  Значення вмісту  в атмосферному повітрі діоксиду азоту та формальдегіду знизилися. Показники забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю та фенолом залишилися  без   змін.

У порівнянні з вереснем минулого року  у м. Слов’янськ значення вмісту  в атмосферному повітрі формальдегіду та фенолу знизилися. Показники забруднення атмосферного повітря  пилом та оксидом вуглецю залишилися  без   змін. Показники забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки фторидом водню  у порівнянні з вереснем минулого року  зросли.