ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-04-12

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2017 Р.

Місто МаріупольМ

Відбір проб атмосферного повітря за державною Програмою р. в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Кальміуському, Лівобережному, Центральному та Приморському районах.

У березні було відібрано і проаналізовано 1643 проби атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючих інгредієнтів: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) атмосферних опадах.

В цілому по місту, за березень місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ПДКс.д.) по діоксиду азоту (1,1 ПДКс.д.), фенолу (1,3 ПДКс.д.) і формальдегіду (4,9 ПДКс.д.). Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському районі; діоксиду азоту в Кальміуському і Центральному районах, фенолу в Кальміуському і Центральному районах і по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У березні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 21 штормове (оперативне) попередження 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я).

Несприятливі метеоумови в березні місяці спостерігалися протягом 23 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У березні 2017 року порівняно з лютим 2017 року можна відзначити, що всі концентрації підвищилися, тільки середньомісячні концентрації   діоксиду сірки й аміаку залишилися на колишньому рівні.

Порівнюючи середньомісячні концентрації за березень 2016 і березень 2017 року, можна відзначити, що так само спостерігається підвищення концентрацій пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду. Всі інші інгредієнти (діоксид сірки, фенол аміак) залишилися на колишньому рівні.

Місто КраматорськК

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2017 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1597 проб.

Треба відзначити, що підвищений рівень забруднення спостерігався в районі с. Жовтневий, де ІЗА склав 6,8. Високий рівень забруднення спостерігався в зоні розташування ПСЗ №3 (Соц. місто), ПСЗ№4 (Новий Світ) та ПСЗ№5 (Старе місто), для яких ІЗА дорівнював 9,8; 9.1 та 8,7 відповідно.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,6 рази та діоксиду азоту у 1,5 рази.

Відсоток повторюваності перевищення максимально-разової ГДК з фенолу 1,9 %, оксиду вуглецю 2,9%.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду азоту, діоксиду сірки та формальдегіду збільшилися.  Показники забруднення атмосферного повітря з оксиду вуглецю, пилу, фториду водню та фенолу залишилися без змін.

У порівнянні з попереднім роком у березні місяці показники вмісту в атмосферному повітрі діоксиду азоту, фториду водню та формальдегіду зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу,оксиду вуглецю та фенолу. Показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду сірки дещо зросли.

Місто Слов’янськС

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2017 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи, 12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а.  15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю,  діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду,  також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  а місяць було відібрано і проаналізовано 821 пробу.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий на обох постах спостереження, як для центру міста ІЗА складає 11,2 так і для району залізничного вокзалу ІЗА дорівнює 9,1.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,3 рази, з діоксиду азоту у 2,0 рази.

Відсоток повторюваності перевищення максимально-разової ГДК з фенолу 2,0 %, оксиду вуглецю 4,8%.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря з пилу, оксиду вуглецю та фенолу залишилися без змін. Значення вмісту фториду водню  та формальдегіду зменшилося. Значення вмісту  діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферному повітрі міста збільшилося.

У порівнянні з березнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу, оксиду вуглецю, фториду водню, фенолу, діоксиду сірки. Значення вмісту  діоксиду азоту та формальдегіду зменшилося.

ОГЛЯД ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКИХ ВОД ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ м. МАРІУПОЛЯ

 У березні, при відборі проб з берега, було виявлено перевищення  гранично-допустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,    за вмістом фенолів та азоту нітритного.

  1. Забруднення морської води фенолами було зафіксовано: — на ст. 32 (район пляжу, поблизу СРЗ) – 1,4 ГДК; — на ст. 34 (гирло р. Кальміус) – 1,3 ГДК.
  2. Підвищений вміст у морській воді азоту нітритного в березні спостерігалося на трьох станціях: — максимум на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 4,2 ГДК; — на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,1 ГДК — на ст. 32 (район пляжу, поблизу СРЗ) – 1,6 ГДК — на ст. 33 (канал порту ПАТ «МК «Азовсталь») – 1,1 ГДК.
  3. Середньомісячна вміст СПАР, НП та азоту амонійного в морській воді не перевищувала 1,0 ГДК.

Температура морської води в прибережній частині моря на початку місяця змінювалась від 0,4 до 4,2 0С, а до кінця місяця склала 7,6 ÷ 9,8 0С. У гирлі річки Кальміус температура води змінювалася від 5,7 до 9,90С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячна вміст розчиненого у воді кисню в березні перебувало відповідно до сезонної нормою і склало 12,62 мг/дм3 (107 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод на р. Кальчик (п. Кременівка) відбувся 6 березня. Результати аналізів по 31 інгредієнту показали: зафіксовано випадки ВЗ по сульфатам (> 1000 мг/дм3) – 1508,1 мг/дм3.

Перевищення ГДК були отримані:

  • по фенолу (> 0,001 мг/дм3) – 0,003 мг/дм3;
  • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) – 0,014 мг/дм3;
  • по іонам кальцію (> 180 мг/дм3) – 296,6 мг/дм3;
  • по іонам магнію (> 40 мг/дм3) – 111,9 мг/дм3.