ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-12-14

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2016 р.

Місто Маріуполь

Відбір проб атмосферного повітря за державною Програмою р. в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Кальміуському, Лівобережному, Центральному та Приморському районах.

У листопаді було відібрано і проаналізовано 1904 проби атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючих інгредієнтів: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) атмосферних опадах.

В цілому по місту, за листопад місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ПДК с. д. по формальдегіду (4,7 ПДК с. д.).

Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському і Центральному районах, діоксиду азоту в Кальміуському і Центральному районах і по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю, фенолом і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У листопаді було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 11 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я) і одне штормове попередження 2-го ступеня. Несприятливі метеоумови в листопаді місяці спостерігалися протягом 16 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У листопаді порівняно з жовтнем 2016 року можна відзначити, що концентрації фенолу та формальдегіду – підвищилися, середньомісячні концентрації пилу – незначно знизилися, а концентрації всіх інших забруднювачів залишилися на колишньому рівні.

Порівнюючи середньомісячні концентрації за листопад 2016 року та листопад 2015 року можна відзначити підвищення концентрацій пилу, оксиду вуглецю та формальдегіду, зниження концентрацій діоксиду азоту та фенолу. Концентрації діоксиду сірки й аміаку залишилися на колишньому рівні.

Місто Краматорськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2016 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 2 (Стара частина міста, вул. Доменщиків, 2),

ПСЗ № 3 (Соц. місто, вул. Ярослава Мудрого, 43), ПСЗ № 4 (Новий Світ,  вул. Механічна, 18), та на ПСЗ № 5 (Старе місто, вул. 1 Травня, 1). Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту в атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1604 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували граничнодопустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 3,0 рази,фенолу у 1,3 рази та діоксиду азоту у 2,2 рази.

Максимальні концентрації перевищували максимально-разову ГДК оксиду вуглецю у 2,2 рази, формальдегіду у 3,7 рази, діоксиду азоту у 1,9 рази, фенолу у 3,9 рази, пилу у 1.2 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем на тому ж рівні залишилися показники забруднення атмосферного повітря з пилу, оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Показники вмісту формальдегіду, фенолу та фториду водню збільшилися. Лише показники вмісту діоксиду сірки в атмосферному повітрі зменшилися.

У порівнянні з попереднім роком у листопаді місяці показники вмісту в атмосферному повітрі з фенолу та пилу залишилися на тому ж рівні. Показники забруднення атмосферного повітря з діоксиду азоту, фториду водню, формальдегіду та оксиду вуглецю збільшилися. Показники вмісту діоксиду сірки в атмосферному повітрі зменшилися.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2016 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського 114а. Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту у атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 824 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,3 рази та з діоксиду азоту у 2,5 рази.

Максимальні концентрації перевишували максимально-разову ГДК з діоксиду азоту у 2,1 рази, фенолу у 2,4 рази, оксиду вуглецю у 1,8 рази, формальдегіду у 2.8 рази та пилу у 2,0 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря з пилу, діоксиду сірки, залишилися без змін. Значення вмісту фенолу, фториду водню,діоксиду азоту збільшилося. Показники вмісту оксиду вуглецю формальдегіду в атмосферному повітрі зменшилися.

У порівнянні з листопадом минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту в атмосферному повітрі пилу фенолу, оксиду вуглецю. Показники вмісту в атмосферному повітрі формальдегіду, діоксиду азоту, та діоксиду сірки зменшилися. Значення вмісту фториду водню збільшилося.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони р. Маріуполя

 У листопаді, при відборі проб з судна, було виявлено перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць, за вмістом нітритів і фенолів.

Забруднення морської води нафтопродуктами в листопаді не перевищувало 0,4 ГДК.

Підвищений вміст у морській воді азоту нітритного спостерігалося на двох станціях контролю ОГСНК: на ст. 34 (гирлі р. Кальміус) – 4,2 ГДК і на ст. 33 (канал порту дота «Азовсталь») – 1,5 ГДК.

Забруднення морської води фенолами було виявлено на двох станціях контролю ОГСНК: на ст. 32 (пляж, поблизу СРЗ) – 1,8 ГДК та на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,8 ГДК.

Середньомісячна вміст СПАР та азоту амонійного в морській воді не перевищувала 0,4 і 0,5 ГДК, відповідно.

Температура морської води в прибережній частині моря на початку місяця змінювалась від +5,0 до 6,4 0С, а до кінця місяця становила +0,2 ÷ 3,0 0С. У гирлі річки Кальміус температура води змінювалася від +7,4 до 0,9 0С, відповідно, на початку та в кінці місяця.

Середньомісячна вміст розчиненого у воді кисню в листопаді перебувало відповідно до сезонної нормою і склало: поверхня – 12,71 мг/л (102 % насичення) і дно – 12,10 мг/л (99 % насичення).