ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-11-17

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2017 Р.

Місто Маріуполь     Мариуполь

У жовтні було відібрано та проаналізовано 1825 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двооксид азоту, двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак.   Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних осадках.

У цілому по місту, за жовтень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у переліку на одиниці  ГДКс.д. по оксиду вуглеця (1,1 ПДК с.с.), діоксиду азоту (1,2 ГДКс.д), фенолу (1,8 ГДКс.с) та формальдегіду (6,8 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу, оксиду вуглеця та фенолу в Кальмиуському та Центральному районах, діоксиду азота в Центральному та Левобережному районах і  формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У жовтні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 15 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у жовтні спостерігались на протязі  18 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні жовтня з вереснем  2017 року, концентрації  діоксида сірки та оксида вуглецю збільшились, а концентрації пилу, діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду знизились.  Середньомісячні концентрації аміаку залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за жовтень 2017 року із жовтнем 2016 року, можна відзначити  зростання концентрацій по усіх інгредієнтах крім  аміаку, концентрації якого залишились на рівні 2016 року та концентрацій пилу – які незначно збільшились.

КраматорскМісто Краматорськ:

 Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у жовтні 2017 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1314   проб.

Треба відзначити, що на всіх постах в цьому місяці були високі значення ІЗА. Найменший  рівень забруднення спостерігався в районі ПСЗ №2 (с.Жовтневе) де ІЗА склав 8,1. На ПСЗ №3 (Соцмісто) рівень забруднення знизився до значення 9,1, а на ПСЗ№5 (Старе місто) ІЗА до 9,4; Найбільший рівень забруднення спостерігався в районі Нового Світу (ПСЗ№4)- 9,9.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту дорівнював 9.9.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,6 рази, фенолу у 2,3 рази та діоксиду азоту  у 1,2 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу та діоксиду сірки зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Показники вмісту формальдегіду та фториду водню знизилися.

У порівнянні з попереднім  роком у жовтні місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду та діоксиду азоту зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, діоксиду сірки , фториду водню та оксиду вуглецю. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

Слов'янськМісто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у жовтні 2017 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12. Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами. На ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а спостереження проводилися лише за вмістом  оксиду вуглецю у зв’ язку з відсутністю електропостачання з технічних причин.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   400 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , значення ІЗА досягло 13,6.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,3 рази, з діоксиду азоту у 3,2 рази та фенолу у 2,7 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, формальдегіду та фториду водню залишилися без змін. Значення показників вмісту діоксиду азоту зменшилися. Підвищився вміст фенолу.

У порівнянні з жовтнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу та діоксиду сіркию. Значення вмісту  в атмосферному повітрі  оксиду вуглецю та формальдегіду знизилися.   Натомість, зросли показники   забруднення з фториду водню, діоксиду азоту та фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

   У жовтні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  тільки по вмісту  нітритів.

  •        Підвищене забруднення морської води нітритами  спостерігалось на  всіх станціях  контролю ЗДССК:

—   на ст. 34 (гирло ріки Кальміус) – 3,5 ГДК;

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 2,8 ГДК;

—   на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 1,9 ГДК;

—  на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,6 ГДК

Вміст фенолу та нафтопродуктів у прибережній частині моря не перевищував 0,5 та 0,8 ГДК.

  •        Середньомісячні  концентрації  азоту амонійного та СПАР у морській воді не перевищували 0,3 та 0,1 ГДК.

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  12,3 – 12,7 0 С, а  в кінці місяця знизилась та склала 9,0 – 9,8 0 С.

У гирлі річки Кальміус  температура води змінювалась від  15,2 до 11,5 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав  10,98  мг/дм3 (109 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус

в районі м. Маріуполя.

      Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик  було проведено 4 жовтня на семи станціях контролю.

Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили: зафіксовано випадки ВЗ по сульфатах (> 1000 мг/дм3) на усіх станціях контролю.

Перевищення ГДК було  отримано:

  • по фенолах (> 0,001 мг/дм3) — на трьох станціях (р. Кальміус, 0.2 і 0.5 ш.р. та в с. Кременівка);
  • по нітритах (> 0,020 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. та 2 км вище гирла р. Кальчик);
  • по азоту амонійному (> 0,39 мг/л) — на усіх станціях, крім станцій в с. Сартана та в с. Кременівка;
  • по сульфатах (> 100 мг/дм3) — на усіх станціях;
  • по хрому VI (> 0,001 мг/дм3) — на усіх станціях;
  • по хлоридах (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях (р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. та 2 км вище гирла р. Кальчик);

Вміст кисню  в річковій  воді відповідає сезонній характеристиці.

Температура   води  коливалась в межах  7,6 ÷ 15,0 ºС