ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-05-20

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2021 Р.

  Місто Маріуполь

У квітні було відібрано та проаналізовано 1956 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у квітні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по діоксиду азоту (1,3 ГДК с.д), формальдегіду (5,7 ГДК с.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту у Центральному, Кальміуському районах, формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення пилом, діоксидом сірки, оксидом вуглецю, фенолом та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У квітні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 19 штормових (оперативних) попереджень (2- першого ступеню та 17 – без ступеню). Несприятливі метеорологічні умови спостерігалися протягом 25 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  березня 2021 року з квітнем 2021 року середньомісячні концентрації аміаку та формальдегіду збільшилися, концентрації усіх інших інгредієнтів зменшилися. Концентрації оксиду вуглецю – залишилися на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за квітень 2021 року із квітнем 2020 року, можна визначити збільшення концентрацій по діоксиду азоту і формальдегіду. Концентрації пилу – зменшилися, а діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу та аміаку — залишились на попередньому рівні.

Місто Краматорськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2021 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту в атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1600 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту дещо збільшився до значення ІЗА 8,25 і кваліфікується, як високий.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.6 рази, фенолу у 1.6 рази та з формальдегіду у 2,5  рази .

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря оксидом вуглецю, діоксидом  азоту, фенолом та формальдегідом зросли. Без змін залишилися показники вмісту пилу, діоксиду сірки та фториду водню.

У порівнянні з попереднім роком у квітні місяці показники вмісту пилу, діоксиду азоту та оксиду вуглецю в атмосферному  повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту фенолу, формальдегіду та фториду водню. На тому ж рівні показники забруднення діоксидом сірки.

 Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у квітні 2021 року проводився на двох стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи, 12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 699 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий, значення ІЗА складає 7,21.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.д.) з формальдегиду в 2,2 рази, діоксиду азоту в 1.1 рази та фенолу в 1.7 раз.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря пилом, діоксидом азоту, фенолом, фторидом водню та формальдегідом зросли. Залишилися без змін показники вмісту діоксиду сірки. Знизилися показники вмісту оксиду вуглецю.

У порівнянні з квітнем минулого року в м. Слов’янськ знизилися значення вмісту в атмосферному повітрі пилу та формальдегіду. Залишилися без змін показники вмісту діоксиду сірки та оксиду вуглецю. Зросли данні по вмісту фенолу, діоксиду азоту та  фториду водню в атмосферному повітрі.