ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-04-22

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2021 року

Місто Маріуполь

У березні було відібрано та проаналізовано 1715 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту у березні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по діоксиду азоту (1,4 ГДК с.д), фенолу (1,4ГДКс.д), формальдегіду (4,8ГДКс.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, формальдегіду у всіх районах міста, а фенолу – Кальміуському і Центральному районах і пилу у Кальміуському районі. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У березні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 17 штормових (оперативних) попереджень (3- першого ступеню і 14 – без ступеню). Несприятливі метеорологічні умови спостерігалися протягом 24 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні лютого 2021 року з березнем 2021 року середньомісячні концентрації діоксиду азоту збільшилися, концентрації формальдегіду зменшилися, а концентрації пилу, оксиду вуглецю, діоксиду сірки, фенолу та аміаку залишилися на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за березень 2021 року із березнем  2020 року, можна відзначити збільшення концентрацій по діоксиду сірки, діоксиду азота і фенолу. Концентрації пилу та формальдегіду зменшилися, а аміаку та оксиду вуглецю залишились на попередньому рівні.

Місто Краматорськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2021 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту в атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1597 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту дещо збільшився до значенням ІЗА 5.46 і кваліфікується, як підвищений.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.4 рази, фенолу у 1.2 рази та з формальдегіду у 1,3  рази .

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря пилом, діоксидом сірки, фенолом та фторидом водню зросли. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі формальдегіду. Без змін залишилися показники вмісту оксиду  вуглецю та діоксиду  азоту.

У порівнянні з попереднім  роком у березні місяці показники вмісту пилу, фенолу та формальдегіду в атмосферному  повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту діоксиду азоту, фториду водню. На тому ж рівні показники забруднення діоксидом сірки та оксидом вуглецю.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у березні 2021 року проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за 15 забруднюючими речовинами, основними: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 822 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  низький , значення ІЗА складає 4,22 .

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.д.) з формальдегиду у 1.1 раз.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, фенолом, оксидом вуглецю та фторидом водню зросли. Залишилися без змін показники вмісту пилу, діоксиду сірки та формальдегіду.

У порівнянні з березнем минулого року у м. Слов’янськ значення вмісту в атмосферному повітрі пилу та формальдегіду знизилися. Залишилися без змін показники вмісту діоксиду сірки та оксиду вуглецю. Зросли данні по вмісту фенолу, діоксиду азоту та  фториду водню в атмосферному повітрі.