ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-11-10

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В СЛОВ’ЯНСЬКУ В ЖОВТНІ 2016 р.

СловянськКраматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у жовтні 2016 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Григорія Данилевського 114а.

Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту у атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 788 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 4,0 рази, з діоксиду азоту у 2,2 рази, оксиду вуглецю у 1.3 рази

Максимальні концентрації перевишували максимально-разову ГДК з діоксиду азоту у 1,6 рази, фенолу у 1,7 рази, оксиду вуглецю у 3,2 рази, формальдегіду у 2.8 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря з пилу, діоксиду сірки, формальдегіду, фенолу, фториду водню залишилися без змін. Значення вмісту оксиду вуглецю збільшилося. Показники вмісту діоксиду азоту в атмосферному повітрі зменшилися.

У порівнянні з жовтнем минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту в атмосферному повітрі пилу. Показники вмісту в атмосферному повітрі формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню та діоксиду сірки зменшилися. Значення вмісту оксиду вуглецю збільшилося.