ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-10-20

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2017 Р.

Місто Маріуполь     мар

 У вересні було відібрано та проаналізовано 1598 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двооксид азоту, двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних осадках

У цілому по місту, за вересень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у переліку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,9 ГДКс.д), діоксиду азоту (1,3 ГДКс.д), фенолу (2,4 ГДКс.с) та формальдегіду (7,8 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу в Кальмиуському, Центральному та Лівобережному районах, фенолу та діоксиду азота в Кальміуському та Центральному районах і  формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У серпні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 19 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у серпні спостерігались на протязі  21 дня.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні вересня з серпнем  2017 року, концентрації пилу та оксиду вуглецю  збільшились, а концентрації діоксида сірки, діоксида азоту та формальдегіду знизились.  Середньомісячні концентрації фенолу та аміаку залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за вересень 2017 року із вереснем 2016 року, можна відзначити  зростання концентрацій по усіх інгредієнтах крім  аміаку, концентрації якого залишились на рівні 2016 року.

Місто Краматорськ:крам

 Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у вересні 2017 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1600   проби.

Треба відзначити, що на всіх постах в цьому місяці були високі значення ІЗА. Найменший  рівень забруднення спостерігався в районі Нового Світу (ПСЗ№4), де ІЗА склав 8,9. На ПСЗ №3 (Соцмісто) , ПСЗ №2 (с.Жовтневе) та ПСЗ№5 (Старе місто) ІЗА дорівнював 10,8; 10,3; та 9,35 відповідно.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту можно оцінити, як високий, ІЗА в середньому по місту дорівнював 10.9 що вище  значення попереднього місяця.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 4,0 рази, фенолу у 1,7 рази та діоксид азоту  у 1,2 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу, діоксиду сірки та оксиду вуглецю знизилися .  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, фториду водню та діоксиду азоту. Показники вмісту формальдегіду зросли.

У порівнянні з попереднім  роком у вересні місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі діоксиду сірки та діоксиду азоту зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу та оксиду вуглецю. Показники забруднення атмосферного повітря з фенолу, фториду водню та формальдегіду зросли.

Місто Слов’янськслов

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у вересні 2017 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12. Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами. На ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а спостереження проводилися лише за вмістом  оксиду вуглецю у зв’ язку з відсутністю електропостачання з технічних причин.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   416 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) як  і в попередньому місяці високий -12,6.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 3,3 рази, з діоксиду азоту у 3,8 рази та фенолу у 1,3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу та фториду водню залишилися без змін. Значення показників вмісту діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та фенолу зменшилися. Підвищився вміст формальдегіду.

У порівнянні з вереснем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу, діоксиду сірки та оксиду вуглецю. Значення вмісту  в атмосферному повітрі   формальдегіду зменшилося. Вищими стали показники   забруднення з фториду водню, діоксиду азоту та фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

 У вересні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту азоту амонійного, нітритів та фенолів.

Вміст азоту амонійного, перевищуючий ГДК, було виявлено на двох станціях контролю:

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») — 1,1 ГДК;

—   на ст. 34 (гирло ріки Кальміус) – 1,2 ГДК.

Підвищене забруднення морської води нітритами  спостерігалось на  трьох станціях  контролю ЗДССК:

—   на ст. 34 (гирло ріки Кальміус) – 2,7 ГДК;

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 2,8 ГДК;

—   на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 3,0 ГДК.

Перевищення ГДК фенолу у прибережній частині моря спостерігалось  на двох станціях:

—   на ст. 34 (гирло ріки Кальміус) – 1,4 ГДК;

—   на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,7 ГДК.

Середньомісячний вміст  нафтопродуктів та СПАР у морській воді не перевищував 0,8 та 0,2 ГДК.

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у   діапазоні  21,0 – 22,1 0 С, а    в   кінці місяця знизилась та склала 13,6 – 15,4  0 С.

У гирлі ріки Кальміус  температура води змінювалась від  22,3 до 19,0 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав  8,66  мг/дм3 (100 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус 

в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик  у вересні не заплановано.