ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-08-18

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2018 р.

Місто Маріуполь

        У липні було відібрано та проаналізовано 1514 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак.   Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

       У цілому по місту, за липень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці  ГДКс.д. по пилу (1,3 ГДК), діоксиду азоту (1,7 ГДКс.д), фенолу (2,4 ГДКс.с) та формальдегіду (8,5 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу в усіх районах міста, фенолу — в Кальміуському і Центральному районах, а  діоксиду азоту і  формальдегіду у Центральному, Кальміуському та Лівобережному районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У липні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 15 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у липні спостерігались протягом  21 дня.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  липня з червнем  2018 року, середньомісячні концентрації   майже усіх домішок   залишилися на попередньому рівні, окрім середньомісячних концентрацій пилу, діоксиду сірки і формальдегіду- які збільшилися.

Порівнюючи концентрації за липень 2018 року їз липнем 2017 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по пилу, діокиду сірки, діоксиду азоту та фенолу. Концентрації оксиду вуглецю і формальдегіду – зменшилися і тільки концентрації   аміаку  залишились на рівні 2017 року.

 

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у липні 2018 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1407  проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту знизився до  9,0.

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 2,3 рази та фенолу у 2,3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря формальдегідом та фторидом водню  зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту. Вміст фенолу та діоксиду сірки в атмосферному повітрі у цьому місяці знизився.

У порівнянні з попереднім  роком у липні місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, діоксиду сірки, фенолу , діоксиду азоту та оксиду вуглецю зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря фторидом водню зросли.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у липні 2018 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   380 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , але значення ІЗА знизилося до 7,9.

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 1,7 рази, фенолу у 1,7 рази, фториду водню у 1,6 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу та оксиду вуглецю залишилися без змін. Зменшилися показники вмісту  діоксиду азоту ,фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки. Натомість, зросли показники   забруднення з  фториду водню.

У порівнянні з липнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу. Значення вмісту  в атмосферному повітрі оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту , фенолу та формальдегіду знизилися. Зросли показники   забруднення з  фториду водню.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя.

   У липні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту нафтопродуктів, нітритів та фенолів.

Забруднення морської води нафтопродуктами було виявлено:

—  на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 2,4 ГДК;

—  на ст. 34 (гирло річки Кальміус) –  2,2 ГДК.

Перевищення у морській воді концентрацій нітритів  спостерігалось на ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 1,7 ГДК.

Вміст фенолу, перевищуючий ГДК, було зафіксовано на ст. 32 (міський пляж, біля ТОВ «СРЗ») – 1,4 ГДК;

Концентрації азоту амонійного у липні не підіймалися вище за  0,1 ГДК.

Вміст СПАР у морській воді перебував у межах 0,1-0,4 ГДК..

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  25,6- 26,6 0 С, а  в кінці місяця  склала 26,8 — 27,2 0 С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 26,4 до 27,4 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав: поверхня — 9,27  мг/дм3 (124 % насичення) та дно — 7,90 мг/дм3 (105 % насичення).

Огляд забруднення поверхневих вод   річок Кальчик і Калміус в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик  у липні не було заплановано.