ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-12-19

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2017 Р.

Місто МаріупольМариуполь

У листопаді було відібрано та проаналізовано 1904 проби атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двооксид азоту, двооксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних осадках.

У цілому по місту, за листопад відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у переліку на одиниці ГДКс.д. по пилу (1,1 ГДКс.с.), діоксиду азоту (1,3 ГДКс.д), фенолу (1,7 ГДКс.с) та формальдегіду (5,2 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по пилу та фенолу в Кальмиуському та Центральному районах, діоксиду азота в Центральному, Левобережному та Кальміуському районах, окис вуглецю в Кальміуському районі і  формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У листопаді було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 17 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у листопаді спостерігались на протязі  21 дня.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні листопада з жовтнем  2017 року, концентрації  по пилу, діоксиду  азота збільшились,  а  концентрації діоксида сірки, оксиду вуглецю, фенолу та формальдегіду знизились.  Середньомісячні концентрації аміаку залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за листопад 2017 року із листопадом 2016 року, можна відзначити  зростання концентрацій по усіх інгредієнтах крім  аміаку, концентрації якого залишились на рівні 2016 року

Місто Краматорськкраматорск

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2017 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних: фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1488   проб.

Треба відзначити, що на всіх постах в цьому місяці були високі значення ІЗА. Найменший  рівень забруднення спостерігався в районі ПСЗ №2 (с.Жовтневе) де ІЗА склав 8,0. На ПСЗ №3 (Соцмісто) рівень забруднення знизився до значення 8,1, а в районі Нового Світу (ПСЗ№4)- до 8,8. Найбільший рівень забруднення спостерігався на ПСЗ№5 (Старе місто) ІЗА до 8,9.

Екстремальне високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту знизився до  8,4.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 1,7 раз, фенолу у 2,7 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу та оксиду вуглецю. Показники вмісту формальдегіду, фториду водню, діоксиду азоту та діоксиду сірки знизилися.

У порівнянні з попереднім  роком у листопаді місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, фториду водню та діоксиду азоту зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, діоксиду сірки та оксиду вуглецю. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

Місто Слов’янськславянск

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2017 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень. Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   592 проб.

Екстремальне високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , значення ІЗА досягло 9,9.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,3 рази, з діоксиду азоту у 2,5 рази та фенолу у 1,7 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу, оксиду вуглецю залишилися без змін. Значення показників вмісту фенолу, формальдегіду, фториду водню та діоксиду азоту зменшилися. Підвищився вміст діоксиду сірки.

У порівнянні з листопадом минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу, оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Значення вмісту  в атмосферному повітрі фториду водню  та формальдегіду знизилися.   Натомість, зросли показники   забруднення з діоксиду сірки та фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

   У листопаді, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту нафтопродуктів, нітритів та фенолів.

Забруднення морської води нафтопродуктами  було виявлено у листопаді на трьох станціях контролю:

— на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) — 1,2 ГДК;

— на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») — 1,8 ГДК;

— на ст. 34 (гирло ріки Кальміус) — 1,4 ГДК (діаграма №3, таблиця №3).

Підвищене забруднення морської води нітритами  спостерігалось на  всіх станціях  контролю ЗДССК:

— на ст. 34 (гирло ріки Кальміус) – 5,0 ГДК;

— на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 2,8 ГДК;

— на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 2,6 ГДК;

— на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 1,6 ГДК

Вміст фенолу, перевищуючий ГДК, було виявлено на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 2,2 ГДК.

Середньомісячні  концентрації  азоту амонійного та СПАР у морській воді не перевищували 1,0 та 0,1 ГДК.

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у діапазоні 8,0–8,8 0 С, а в кінці місяця знизилась та склала 6,6–7,0 0 С.

У гирлі ріки Кальміус температура води змінювалась від 9,2 до 8,2 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав: поверхня — 10,78 мг/дм3 (97 % насичення) та  дно — 9,58  мг/дм3 (89 % насичення).

 Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус 

в районі м. Маріуполя.

 Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик  у листопаді не заплановано.