ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-02-16

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2018 Р.

Місто Маріуполь

У січні було відібрано та проаналізовано 1409 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах  за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

У цілому по місту, за січень відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у переліку на одиниці  ГДКс.д. по діоксиду азоту (1,4 ГДКс.д), фенолу (1,8 ГДКс.с) та формальдегіду (4,3 ГДКс.с). Середньомісячні концентрації решти  інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували граничнодопустимих  значень.

Концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК,  спостерігались: по оксиду вуглецю в Кальміуському району, фенолу в Кальміуському та Центральному районах,  діоксиду азота і  формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення  діоксидом сірки, та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У січні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 13 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеню забруднення (мало-небезпечне забруднення, згідно норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови  у січні спостерігались на протязі  15 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних  концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні  січня 2018 з груднем  2017 року, концентрації   всіх домішок знизились, а середньомісячні концентрації аміаку, діоксиду сірки та фенолу залишились на попередньому рівні.

Порівнюючи концентрації за січень 2018 року із січнем 2017 року, можна відзначити  зростання середньомісячних концентрацій по оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду. Концентрації пилу, аміаку, діоксиду сірки  та аміаку залишились на рівні 2017 року .

Місто Краматорськ:

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у січні 2018 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1535  проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту залишився  високим, ІЗА в середньому по місту знизився до  7,3.

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 1,3 рази, фенолу у 2,3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з фенолу зросли.  На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу, фториду водню, діоксиду азоту та формальдегіду. Показники вмісту діоксиду сірки та оксиду вуглецю знизилися.

У порівнянні з попереднім  роком у січні місяці  показники вмісту в атмосферному  повітрі формальдегіду, діоксиду сірки, фториду водню, діоксиду азоту та оксиду вуглецю зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря фенолом зросли.

 Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у січні 2018 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського, 114а Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано   790 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) високий , але значення ІЗА знизилося до 8.72

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 2,0 рази, з діоксиду азоту у 1,8 рази та фенолу у 2,3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря для пилу  залишилися без змін. Значення показників вмісту діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, формальдегіду та фториду водню зменшилися. Підвищився вміст фенолу.

У порівнянні з січнем минулого року  у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту пилу. Значення вмісту  в атмосферному повітрі оксиду вуглецю, діоксиду сірки , фториду водню, діоксиду азоту  та формальдегіду знизилися.   Натомість, зросли показники   забруднення з фенолу.

Огляд забруднення морських вод прибережної зони м. Маріуполя

 У січні, в прибережній частині моря,  було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), в середньому за місяць,  по вмісту нафтопродуктів та нітритів.

Забруднення морської води нафтопродуктами  було виявлено у січні на всіх станціях контролю:

—   на ст. 30 (акваторія морського торгового порту) – 3,6 ГДК;

—   на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 2,4 ГДК

—   на ст. 33 (канал порту к-та «Азовсталь») – 2,0 ГДК;

—   на ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 2,4 ГДК.

Підвищене забруднення морської води нітритами  спостерігалось на  двох станціях  контролю ЗДССК:

—   на ст. 34 (гирло річки Кальміус) – 6,0 ГДК;

—   на ст. 32 (район пляжу біля СРЗ) – 2,2 ГДК.

Вміст азоту амонійного у січні не перевищував 0.8 ГДК.

Середньомісячні  концентрації  фенолу та СПАР у морській воді не перевищували ГДК «не виявлено».

Температура морської води в прибережній частині моря  на початку місяця знаходилась у  діапазоні  4,0 — 4,6 0 С, а  в кінці місяця знизилась і склала -0,5 — (-0,1) 0 С.

У гирлі річки Кальміус температура води змінювалась від 6,8 до 1,3 0 С, відповідно на початку та у кінці місяця.

Середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню знаходився відповідно до сезонної норми та склав  12,62  мг/дм3 (96 % насичення).

  Огляд забруднення поверхневих вод річок Кальчик і Кальміус в районі м. Маріуполя.

Відбір проб поверхневих вод річок Кальміус та Кальчик було проведено 10 січня на семи станціях контролю.

Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили: зафіксовано випадки ВЗ по сульфатах (> 1000 мг/дм3) на усіх станціях контролю.

Перевищення ГДК було  отримано:

  • по фенолах (> 0,001 мг/дм3) — на двох станціях (смт Сартана та в с. Кременівка);
  • по нітритах (> 0,020 мг/дм3) — на чотирьох станціях

(р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. та км вище гирла р. Кальчик);

  • по азоту амонійному (> 0,39 мг/л) — на чотирьох станціях

(р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. та 5.2 км вище гирла р. Кальчик);

— по сульфатах  (> 100 мг/дм3) — на усіх станціях;

— по хрому VI  (> 0,001 мг/дм3) — на усіх станціях;

— по хлоридах  (> 300 мг/дм3) — на чотирьох станціях

(р. Кальміус, 0.2, 0.5, 0.8 ш.р. та 5.2 км вище гирла р. Кальчик);

Вміст кисню  в річковій  воді відповідає сезонній характеристиці.

Температура   води  коливалась в межах  2,9 ÷ 8,4 ºС