ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-01-19

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ГРУДЕНЬ 2020 Р.

 Місто Маріуполь

У грудні було відібрано та проаналізовано 1706 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах. На діаграмі 1 зазначено розподіл концентрацій забруднюючих речовин по районах міста.

У цілому по місту у грудні відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по формальдегіду (3,7 ГДК с.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, по пилу і фенолу у Кальміуському районі і по формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У грудні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 10 штормових (оперативних) попереджень: 8 попереджень – без ступеню забруднення і 2 попередження – першого ступеню. Несприятливі метеорологічні умови у вересні спостерігалися протягом 12 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні листопада 2020 року з груднем 2020 року середньомісячні концентрації пилу, діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду – зменшилися. Концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю та аміаку залишилися на рівні попереднього місяця.

Порівнюючи концентрації за грудень 2019 року із груднем 2020 року, можна відзначити збільшення середньомісячних концентрацій по діоксиду сірки. Концентрації  діоксиду сірки, фенолу та формальдегіду — зменшилися. Середні концентрації пилу, оксиду вуглецю  та аміаку залишились на попередньому рівні.

Місто Краматорськ

 Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря відбір проб для хімічного аналізу повітря у грудні 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин: основних (пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та специфічних (фенол, фторид водню, формальдегід), а також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1597 проб.

Екстремально високого та дуже високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту зменшився до значення ІЗА 5,14 і кваліфікується, як підвищений.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.2 рази,  з фенолу — у 1.3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря діоксидом азоту, фторидом водню та формальдегідом зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу, діоксиду сірки та оксиду вуглецю.  Зріс рівень забруднення фенолом.

У порівнянні з попереднім  роком у грудні місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі пилу зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст фенолу. Зріс рівень забруднення діоксидом  сірки, формальдегідом, оксидом вуглецю, діоксидом азоту та фторидом водню.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря проведено відбір проб для хімічного аналізу повітря у грудні на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою  вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою  вул. Григорія Данилевського,114а. Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами: основними (пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та специфічними (фенол, фторид водню, формальдегід), а також за 8 важкими металами.

Для визначення вмісту в атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано  288 проб.

Екстремально високого та дуже високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ, за індексом забруднення атмосфери (ІЗА),  низький — значення ІЗА складає 4,5.

Середньомісячні концентрації по місту фенолу та діоксиду азоту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.)  у 1.3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря зросли по діоксиду азоту.  Значення вмісту  в атмосферному повітрі діоксиду сірки, оксиду вуглецю та  фенолу залишились на тому ж рівні. Значення вмісту  в атмосферному повітрі пилу, фториду водню та формальдегіду знизилися.

У порівнянні з груднем минулого року  у м. Слов’янськ значення вмісту  в атмосферному повітрі фториду водню зросли. Показники забруднення атмосферного повітря  діоксидом сірки, оксидом вуглецю, діоксидом азоту залишилися  без   змін. Значення вмісту  в атмосферному повітрі пилу, фенолу та формальдегіду знизилися.