ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-12-29

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ЛИСТОПАД 2020 РОКУ

Місто Маріуполь

У листопаді було відібрано та проаналізовано 1875 проб атмосферного повітря. Спостереження проводились на 5-ти постах за такими забруднюючими інгредієнтами: пил, двоокис азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сірководень та аміак. Також, визначалась концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах. На діаграмі 1 зазначено розподіл концентрацій забруднюючих речовин по районах міста.

У цілому по місту у листопаді відзначалось перевищення середньомісячних концентрацій у перерахунку на одиниці ГДК с.д. по діоксиду азоту (1,2 ГДК с.д) та формальдегіду (6,4 ГДК с.д). Середньомісячні концентрації решти інгредієнтів, у цілому по місту, не перевищували гранично допустимих  значень.

По районах міста: концентрації забруднювачів повітря, які перевищували середньомісячні ГДК спостерігались: по діоксиду азоту у Центральному, Кальміуському і Лівобережному районах, по пилу і фенолу у Кальміуському районі і по формальдегіду у всіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю та аміаком не перевищував граничнодопустимої норми.

На екологічні показники в місті впливають метеорологічні умови, які сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У листопаді було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 11 штормових (оперативних) попереджень: 10 попереджень – без ступеню забруднення і 1 попередження – першого ступеню. Несприятливі метеорологічні умови у вересні спостерігалися протягом 16 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин повітря виявляє: у порівнянні листопада 2020 року з жовтнем 2020 року середньомісячні концентрації формальдегіда  збільшилися, а концентрації пилу, діоксиду азоту, фенолу – зменшилися. Концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю та аміаку залишилися на рівні попереднього місяця.

Порівнюючи концентрації за листопад 2019 року із листопадом 2020 року, можна відзначити зменшення середньомісячних концентрацій по пилу. Концентрації фенолу і формальдегіду незначно збільшилися, а концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю. Середні концентрації діоксиду азоту та аміаку залишились на попередньому рівні.

 Місто Краматорськ

 Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1535 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту зменшився до значенням ІЗА 5,9 і кваліфікується, як підвищений.

 Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.4 рази,  з формальдегіду у 1,4  рази , фториду водню у 1.3 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря пилом , фенолом та формальдегідом зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки та оксиду вуглецю.  Зріс рівень забруднення фторидом водню та діоксидом азоту.

У порівнянні з попереднім  роком у листопаді місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі пилу та фториду водню зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки. Зріс рівень забруднення формальдегідом, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, фенолом.

Місто Слов’янськ

Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою:   вул. Свободи,12 та ПСЗ № 9 розташованому по вул. Григорія Данилевського, 114а. Спостереження велось за  15 забруднюючими речовинами, основними : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічними:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важкими металами.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано  192 проби.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення атмосфери по м. Слов’янськ за індексом забруднення атмосфери (ІЗА)  підвищений , значення ІЗА складає 5,41.

Середньомісячні концентрації по місту з фенолу перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.)  у 1.3 рази, фтористому водню у 1.2 рази, формальдегіду у 1.1 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем  показники забруднення атмосферного повітря зросли по пилу, оксиду вуглецю, фториду водню та  фенолу.  Значення вмісту  в атмосферному повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду залишились на тому ж рівні.

У порівнянні з листопадом минулого року  у м. Слов’янськ значення вмісту  в атмосферному повітрі  оксиду вуглецю , діоксиду азоту, фториду водню та фенолу зросли. Показники забруднення атмосферного повітря  діоксидом сірки залишилися  без   змін. Значення вмісту  в атмосферному повітрі пилу та формальдегіду знизилися.