ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-11-10

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МАРІУПОЛІ В ЖОВТНІ 2016 р.

МаріупольВідбір проб атмосферного повітря за державною Програмою р. в Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Кальміуському, Лівобережному, Центральному та Приморському районах.

У жовтні було відібрано і проаналізовано 1815 проб атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах на вміст таких забруднюючих інгредієнтів: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) атмосферних опадах.

В цілому по місту, за жовтень місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ГДК с. д. по пилу             (1,2 ГДК с. д.) і по формальдегіду (4,1 ГДК с. д.).

Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському і Центральному районах і по формальдегіду — в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, фенолом і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У жовтні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 11 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови в жовтні місяці спостерігалися протягом 15 днів.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:

У жовтні порівняно з вереснем 2016 року можна відзначити, що концентрації пилу та формальдегіду – підвищилися, середньомісячні концентрації діоксиду азоту та фенолу – незначно знизилися, а концентрації всіх інших забруднювачів залишилися на колишньому рівні.

Порівнюючи середньомісячні концентрації за жовтень 2016 року та жовтень 2015 року можна відзначити підвищення концентрацій пилу, оксиду вуглецю та формальдегіду, а також зниження концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту, фенолу, аміаку.