ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-07-12

До уваги дослідників, новаторів, молодих вчених!

Міністерством освіти і науки України розпочато конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених,  які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН. Виконання проектів розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Для розгляду приймаються роботи за наступними напрямками:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Перший етап Конкурсу триватимемо до 30 серпня 2017 року, відомості заповнюються в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Детальна інформація щодо проведення конкурсного відбору додається

Єдина інформаційна система «Наука в університетах» та інструкція щодо її користування знаходиться за посиланням:

https://kis.rit.org.ua/sites/default/files/manual_for_authors.pdf

https://kis.mon.gov.ua/info/expert_manual.pdf

У разі виникнення питань звертатись за тел. +380507348280.

http://dn.gov.ua/do-uvagy-doslidnykiv-novatoriv-molodyh-vchenyh/