ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-09-30

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА!   Про проведення  конкурсного відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, за якими буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за залученими кредитами.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово–цивільної адміністрації від 18.03.2016 № 212 «Про Порядок часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 21 березня 2016 року за № 30/2098 (зі змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.06.2016 № 445), облдержадміністрацією оголошено четвертий конкурсний відбір проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, за яким буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за залученими кредитами.

Кошти обласного бюджету спрямовуються на часткову компенсацію фактично сплачених у відповідному бюджетному році відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку регіону та умовами яких передбачається:

— надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

-машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

— виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

— вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);

— виробництво будівельних матеріалів;

— виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

-впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;

— освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

— виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних;

— модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

Заявки на участь у конкурсному відборі та відповідні документи подаються до 27 жовтня 2016 року до департаменту економіки облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48а, каб. 213, 214.

Конкурсний відбір буде проведено 03 листопада 2016 року.

Більш детальна інформація розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації dn.gov.ua (підрозділ «Малий та середній бізнес» розділу «Поточна діяльність») http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/malyj-ta-serednij-biznes/