ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-09-10

ЕКОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДОНЕЧЧИНИ 2018-2020 РОКИ  ТА ПРОГНОЗ ДО 2030 РОКУ»

 

Індикатор 2019 2020
Забруднення повітря  

 

1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, т 773517,2 750959,4
2. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря, т :

оксид вуглецю,

пил

діоксид азоту

оксид азоту

діоксид сірки

 

 

293897,1

75755,5

42535,8

441,6

222754,1

 

 

303750,5

58376,3

37047,6

319,7

213391,1

3. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км², т 29,171 28,320
4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 186,44 182,4
Водні ресурси
5. Обсяги свіжої води, млн м3/рік:

забору

використання

 

1791

1253

 

1700,3

1168,1

6. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти, млн м3/рік 1145 1071
7. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти, млн м3/рік:

очищених

недостатньо очищених

 

 

207,4

45,21

 

 

209,4

76,25

Відходи
9. Обсяги утворення ТПВ на території області, т 300066,8 287332,61
10. Обсяги утворення промислових відходів на території  області, т 26107817,5 26693873,91
11. Обсяги утилізованих промислових відходів
12. Обсяги накопичених промислових відходів
Здоров’я населення  

 

13. Природний приріст, скорочення (–) осіб –26413 –26095
14. Рівень захворюваності населення області

1 – Дані сформовані за місцем реєстрації суб’єктів господарської діяльності.

Примітка. Інформація наведена без урахування частини тимчасовоокупованої території у Донецькій області.