ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Забезпечення доступу до публічної інформації

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації департаментом своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні департаменту.

Надання публічної інформації департаментом здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до вимог статті 19 вищезгаданого закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Запити на інформацію подаються на адресу:   м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6;  

тел.: 095-644-25-25;     е-mail:  eco.d@dn.gov.ua 

Шановні громадяни!

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» звернення, які надходять з ресурсів: mail.ru, yandex.ru, yandex.ua, тощо не розглядаються. У зв’язку з цим рекомендуємо надсилати листи з інших поштових доменів (серверів).

Запит на інформацію має містити (стаття 14 Закону):

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію пропонуємо відповідні форми запитів: ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження та письмовим інформуванням про це  запитувача, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» особи, які вважають, що їхні права та законні інтереси порушені, мають право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб облдержадміністрації до голови облдержадміністрації, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Перелік документів які містять службову інформацію 2019

Перелік документів що містять публічну інформацію 2019

Інформація щодо розгляду запитів на публічну інформацію у 2020 році ЗВІТ ЗАПИТИ 2020

Інформація про надходження звернень громадян у 2020 році ЗВІТ ЗВЕРНЕННЯ 2020

Інформаційно-аналітична довідка  про підсумки роботи зі зверненнями громадян в департаменті  екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 2020 рік  АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 2020

Посадові інструкції відповідальних осіб за доступ до публічної інформації.