ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2017-05-15

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

  1. Назва проекту акту, винесеного на обговорення

Проект змін до Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки.

  1. 3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

—  органи місцевого самоврядування, об’єднанні територіальні громади, райдержадміністрації;

— представники інститутів громадянського суспільства екологічного спрямування.

  1. 4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

— забезпечення екологічної безпеки, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, шляхом реалізації природоохоронних заходів, в сфері поводження з відходами.

  1. 5. Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

—  електронна адреса: eco.d@dn.gov.ua;

—  строк подання пропозицій: до 30 травня 2017 року (включно);

—  письмові пропозиції подаються у довільній формі.

  1. 6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (095) 644-25-25

  1. 7.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Тинор Марина Євгенівна – заступник начальника відділу поводження з відходами управління з видачі дозвільної документації.

  1. 8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

— строк оприлюднення результатів обговорення: до 31.05.2017;

— спосіб оприлюднення результатів обговорення: розміщення інформації на офіційному сайті департаменту www.ecology.donoda.gov.ua.

Програма поводження з вiдходами в Донецькiй областi на 2016-2020 роки НОВА РЕДАКЦIЯ

Проект_змiн_до_Програми_поводження_з_вiдходами_в_Донецькiй_областi_на_2016-2020_роки

ДОДАТКИ