ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-12-04

МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДОНЕЧЧИНИ 2018-2019 РОКИ ТА ПРОГНОЗ ДО 2030 РОКУ»

 

Індикатор 2018 2019
Забруднення повітря  

 

1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, т 790158,9 773517,2
2. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря, т :

оксид вуглецю,

пил

діоксид азоту

оксид азоту

діоксид сірки

 

 

276735,7

75442,3

44286,0

485,0

243656,5

 

 

293897,1

75755,5

42535,8

441,6

222754,1

3. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км², т 29,798 29,171
4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 188,89 186,44
Водні ресурси
5. Обсяги свіжої води, млн м3/рік:

забору

використання

 

1707

1153

 

1791

1253

6. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти, млн м3/рік 1035 1145
7. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти, млн м3/рік:

очищених

недостатньо очищених

 

 

100,5

185,4

 

 

207,4

45,21

Відходи
8. Обсяги утворення ТПВ на території області, т 174370,7

 

300066,8
9. Обсяги утворення промислових відходів на території області, т 23935867,3 26107817,5
10. Обсяги утилізованих промислових відходів, т*

*//

6671434,0 5407232,4
11. Обсяги накопичених промислових відходів, т* 901482922,4 903635278,9
Здоров’я населення  

 

12. Природний приріст, скорочення (–) осіб –24280 –26413

 

*Обсяги відходів I-IV класів небезпеки.