ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2015-11-30

На засіданні колегії облдержадміністрації розглянуто виконання та планування природоохоронних заходів

26 листопада 2015 року на засіданні колегії Донецької обласної державної адміністрації було розглянуто питання «Про хід виконання заходів розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2015 рік та планування на 2016 рік».

Рішенням колегії визначені наступні пріоритетні напрями роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища:

 • оздоровлення басейну річки Сіверський Донець та інших водних об’єктів;
 • поводження з відходами;
 • розвиток природно-заповідної справи;
 • моніторинг навколишнього природного середовища;
 • екологічна освіта та екологічне виховання.

Виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям доручено забезпечити:

 1. Координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища шляхом проведення щоквартальних тематичних нарад із залученням (за згодою) фахівців департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації;
 2. Розроблення та затвердження у встановленому порядку протягом 2016 року схем санітарного очищення відповідної території;
 3. При плануванні заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів дотримуватись єдиного механізму поводження з відходами для території усієї області та Плану дій з охорони навколишнього природного середовища Донецької області на 2013-2020 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 30.05.2013 № 6/21-509 «Про затвердження Плану дій з охорони навколишнього природного середовища Донецької області на 2013-2020 роки»;
 4. Виконання протягом 2016 року заходів щодо створення нових та/або розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 5. Здійснення протягом 2016 року заходів з озеленення населених пунктів шляхом реалізації точкових конкретних проектів у вигляді природоохоронних акцій із залученням громадськості;
 6. В термін до 01 січня 2016 року формування, затвердження та оприлюднення переліку природоохоронних акцій на 2016 рік з урахуванням рекомендацій, наданих департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

На департамент екології та природних ресурсів покладено виконання наступних завдань:

 • забезпечення постійного надання виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям методичної допомоги з питань впровадження пріоритетних напрямів роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • до кінця 2015 року спільно з управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації підготувати пропозиції щодо введення у райдержадміністраціях посад з питань екології.