ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-07-18

ОГЛЯД СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК КАЛЬЧИК ТА КАЛЬМІУС у червні 2019 р.

Відбір проб поверхневих вод річок Кальчик та Кальміус відбувся  19 червня 2019 року. Забруднюючі речовини та їх вміст приведено  в таблиці 4 та діаграмах ріки  по станціях відбору проб.

 1. 1. Результати аналізів по 31 інгредієнту виявили випадки ВЗ:
 • по сульфатах (> 1000 мг/дм3) — на всіх станціях контролю;
 • по хрому (> 0,010 мг/дм3) — на  станції р. Кальміус  0,8 ш.р. та біля с. Кременівка;
 • по азоту нітритному (> 0,200 мг/дм3) — на станціях р. Кальміус 0,2; 0,5; 0,8 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик;
 1. Перевищення ГДК було отримано:
 • по азоту нітритному (> 0,020 мг/дм3) – на  всіх станціях контролю;
 • по азоту амонійному (> 0,39 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • по нафтопродуктах (> 0,05 мг/дм3) – на трьох станціях (р. Кальміус 0,2 і 0,8 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);
 • по фенолах (> 0,001 мг/дм3) – на двох станціях (р. Кальміус 0,2 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик);
 • по сульфатах  (> 100 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • по хрому VI  (> 0,001 мг/дм3) – на всіх станціях;
 • по хлоридах (> 300 мг/дм3) – на чотирьох станціях (р. Кальміус 0,2; 0,5;         0,8 ш.р. та 5,2 км вище гирла р. Кальчик)

Вміст кисню в річковій воді відповідав сезонній характеристиці та склав 7,02 – 10,61  мг/дм3. Температура води коливалась у межах 24,0 ÷ 27,2 ºС

Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин у річковій воді