ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-11-06

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ «СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ САРТАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ПРОГРАМА ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ САРТАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2025 РОКУ» ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Оприлюднення проекту документа державного планування «Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програма впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року» та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програми впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року

 Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

«Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програма впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року».

Метою розробки Стратегії екологічного розвитку Сартанської ОТГ є впровадження екологічно ефективних і енергозберігаючих технологій, вирішення накопичення екологічних проблем, а також забезпечення екологічної безпеки, досягнення сталого розвитку зі створенням сприятливого середовища проживання й комфортних умов для життєдіяльності й відтворення населення, забезпечення охорони природних ресурсів і біорозмаїття, запобігання техногенних аварій і катастроф.

Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади визначає основні узгоджені напрямки діяльності органу місцевого самоврядування, спрямовані на поєднання екологічного мислення та соціально-економічного розвитку громади з метою забезпечення підвищення рівня життя населення.

Ключовими напрямками розробки стратегії екологічного розвитку є:

— екологічно чисті технології виробництва;

— технології екологічно безпечного поводження з відходами, включаючи ліквідацію накопиченого екологічного збитку;

— технології та системи моніторингу, оцінки та прогнозування стану навколишнього середовища, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, наслідків зміни клімату, включаючи інноваційні засоби інструментального контролю забруднення;

— технології раціонального природокористування, забезпечення екологічної безпеки та нових екологічних стандартів громади;

— розвиток ринку екологічно спрямованих послуг.

Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програма впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року підготовлена на підставі рішення Сартанської селищної ради № 7/56-475 від 27.05.2020 р.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Сартанська селищна рада.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення триває з 05 листопада 2020 р. по 04 грудня 2020 р.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Сартанська селищна рада.

Ознайомитися з матеріалами Стратегії екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програми впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року та звітом про стратегічну екологічну оцінку Стратегії екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програми впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року можна в Сартанській селищній раді за адресою: 87592, Донецька обл., смт Сартана, вул. Челюскінців, 67а, у робочі дні з 9:00 до 17:00.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Сартанська селищна рада.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:

87592, Донецька обл., смт Сартана, вул. Челюскінців, 67а.

Електронна адреса: sartana_pc@meta.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 05 листопада 2020 р. по 04 грудня 2020 р.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Сартанська селищна рада, смт Сартана, вул. Челюскінців, 67а.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

З матеріалами проекту документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту можна ознайомитись за посиланням: http://sanews.com.ua/.