ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2015-10-26

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Виконання заходів розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку за 2015 рік.

У 2015 році передбачено виконання 13 заходів з охорони атмосферного повітря , на які заплановано програмою 103 459,00 тис. грн., з них 101368,0 тис. грн. кошти підприємств, з яких фактично реалізовано за 9 місяців 2015 року на суму 6 439,6 тис. грн., що складає 6,2 % від запланованої суми.

Серед значних природоохоронних заходів спрямованих на покращення стану атмосферного повітря слід відзначити наступні:

  1. Реконструкція дугової сталеплавильної печі ДСП-15 з улаштуванням системи газоочистки на ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»;
  2. Реконструкція системи газоочистки на джерелах викидів на ПАТ «Енергомашспецсталь»;
  3. Установлення обладнання аспіраційних установок ливарного двору та підбункерного приміщення системи шихто подачі на ТОВ «Краматорський феросплавний завод»

Заходи зі зменшення та запобігання забруднення атмосферного повітря є першочерговими серед природоохоронних заходів у зв’язку з тим, що сьогодні на території Донецької області, яка становить лише 4,4 відсотка від загальної площі України, зосереджена п’ята частина промислового потенціалу нашої держави, 78 відсотків якого припадає на екологічно небезпечні виробництва металургійної та видобувної галузей, виробництво електроенергії й виробництво коксу, які є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря регіону.

Слід позитивно відзначити включення по м. Маріуполь захід – Впровадження автоматичної системи моніторингу м. Маріуполь. Впровадження цього заходу наддасть змогу ввести в дію систему спостереження, збору, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки, особливо, враховуючи той факт, що місто Маріуполь відноситься до міст де рівні забруднення атмосферного повітря перевищують нормативні.

Для реалізації цього заходу м. Маріуполь було надано субвенцію з обласного бюджету до місцевого бюджету у розмірі 3 000 000,00 грн.

За результатами розгляду  розділів «Охорона навколишнього природного середовища»   Програм економічного і соціального розвитку на 2016 рік, виконавчими комітетами міських рад та райдержадміністраціями,  практично не враховуються заходи з охорони навколишнього природного середовища, передбачені чинними документами дозвільного характеру на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря та на спеціальне водокористування. При цьому фахівці зазначених органів часто посилаються на відмови суб’єктів господарювання надавати їм таку інформацію.

Враховуючи, що архів документів дозвільного характеру, виданих департаментом, залишився за попереднім місцезнаходженням у м. Донецьк, департамент звертався до виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій з проханням сприяти отриманню сканованих копій цих документів. Навіть за наявності такої можливості накопичення необхідної інформації виконавчі комітети міських рад та райдержадміністрацій обмежились лише спрямуванням цього прохання суб’єктам господарювання, тобто не намагались отримати ці документи для врахування в роботі, зокрема при формуванні проекту розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік.

Практично без заходів щодо охорони атмосферного повітря формується більшість міських та районних програм, оскільки на недостатньому рівні налагоджена співпраця у цьому питання з представниками приватних підприємств.