ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2015-10-30

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Виконання заходів розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку за 2015 рік у напрямі охорона і раціональне використання водних ресурсів
Для реалізації заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів було включено 47 водоохоронних заходів з запланованими витратами 311 721,30 тис. грн., з яких фактично реалізовано за 9 місяців 2015 року на суму 25 209,89 тис. грн., що складає 8,1 % від запланованої суми. На реалізацію заходів цього напряму Програмою передбачено виконання найбільшої кількості заходів та виділення найбільшої суми коштів для їх реалізації, в тому числі і за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Слід відмітити, що на реалізацію заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 22.05.2015 № 216 (із змінами) з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було передбачено 153 311,090 тис. грн, в тому числі:
Головному розпоряднику коштів – Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації 123 961,64 тис. грн.;
Субвенція з обласного бюджету до місцевого бюджету
— Краснолиманській міській раді – 962,84 тис. грн.;
— Добропільській міській раді – 3 528,42 тис. грн.;
— Краматорській міській раді – 3 747,20 тис. грн.
Станом на 01.10.2015 з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовано лише 310,01 тис.грн. на реалізацію заходу будівництво каналізаційно-насосної станції “Зелений Клин”, м. Красний Лиман.
Слід позитивно відмітити, що ведуться роботи по реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1км м. Артемівськ за 9 місяців витрати з міського бюджету склали 14 289,29 тис. грн. Виконання заходу складає 76%. Виконані роботи з улаштування очисних споруд №№5,6 та підпірної стінки з коробчастих габіонів у кількості 1503 шт.
Захід «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ» — проектно кошторисна документація проходить державну експертизу в «Укрдержбудекспертиза» в м. Краматорську. У зв’язку з великим об’ємом проекту, послідовно проводиться коригування на підставі виявлених зауважень.
Проводиться реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них по об’єктах соціально-культурного призначення Красноармійського району за 9 місяців витрати з інших джерел склали 2 991,99 тис. грн.
Ведеться будівництво водовідводу від пр. Нахімова по Кленовій балці у Приморському районі ІІ пусковий комплекс. 1-2 черги з проектуванням м. Маріуполя за 9 місяців витрати з інших джерел склали 5 883,70 тис. грн.
Проводяться заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річок, а саме: Розчищення і укріплення берега річки Мокра Білосарайка». Влаштування дамби, обвалування. (Ялтинської селищної ради) за 9 місяців витрати з міського бюджету склали 248,7 тис. грн.
З огляду на вищевикладене, слід відзначити що більший відсоток невиконаних заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів за рахунок коштів обласного фонду навколишнього природного середовища за Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації. В свою чергу, це пов’язано з тим, що при плануванні заходів для включення в розділ «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області, виконкоми міських рад та райдержадміністрації надають недостовірну інформацію по проектно-кошторисній документації (далі – ПКД), а саме в більшості випадків ПКД не мають позитивного експертного висновку, або потребують перерахунку кошторису; роботи, які планується виконати в ПКД не відповідають дійсності. а
Так, при плануванні заходів з охорони водних ресурсів у більшості випадках пропозиції виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій ґрунтуються на проблемах водовідведення місцевих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.
У майбутньому департамент не буде підтримувати вирішення питань реконструкції каналізаційних колекторів та інших мереж за рахунок коштів, що спрямовуються на вирішення екологічних питань. Пріоритетом у цьому напрямі стануть покращення стану самих водних об’єктів та очисні споруди, що є форпостом між житлово-комунальним господарством та навколишнім середовищем.