ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-06-02

ПЕРЕВІРЕНО СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У м. КУРАХОВЕ

19 травня 2020 р. пересувна екологічна лабораторія провела виміри забруднюючих речовин у місті Курахово

Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям РМ 10, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу.

За інформацією отриманою від SkatStantion154, під час проведення вимірів 19.05.2020р перевищення ГДК м.р. не було зафіксовано.

Інформація про проведені виміри передана до департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, як органу управління якістю атмосферного повітря, визначеного Порядком «Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, для здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря та забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

За інформацією Центру екомоніторингу довкілля Донецької області