ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-03-09

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ «Генеральні плани та плани зонування території Виноградненської сільської ради (населені пункти Виноградне, Приморське, Піонерське)» ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ

  1. Повна назва документа державного планування:

«Генеральні плани та плани зонування території Виноградненської сільської ради (населені пункти Виноградне, Приморське, Піонерське)».

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з моменту опублікування  (30 днів)

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):  Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів відбудуться за результатами громадського обговорення

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Головне управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Маріупольської міської ради:

87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 90

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції надавати на адресу – Головне управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Маріупольської міської ради:

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Головне управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Маріупольської міської ради:

87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 90, відповідальна особа —  Соловцова Ольга Іванівна

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування — не передбачаються

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.»

З графічними та текстовими матеріалами можливо ознайомитися сайті Маріупольської міської ради в розділі «Економіка», підрозділ «Архітектура і містобудування» — «Генеральні  плани міста Маріуполя».