ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-07-16

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ  

Повна назва документа державного планування : Генеральний план міста Маріуполь Донецької області (далі Генеральний план).

Виконання даної роботи пов’язане з тим, що з часу розроблення попереднього генерального плану 2004 року та коригування генерального плану 2009 року повністю помінялася правова та нормативна база містобудування. Крім того, з часу розроблення генерального плану сеттєво змінилася ситуація на території Донецької області.

Метою розробки генерального плану є визначення та обґрунтування довгострокової стратегії територіального та економічного розвитку населеного пункту на етап 15-20 років, крім того, в даному проекті виділено етап 5-10 років та надаються пропозиції на більш далеку перспективу. Новий генеральний план враховує загальнодержавні, регіональні та місцеві інтереси, вдосконалює планувальну структуру та функціональне зонування міста, встановлює пріоритети економічного та територіального розвитку, розвитку інженерної та транспортної інфраструктури, системи обслуговування мешканців міста.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Маріупольська міська рада.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку та Генерального плану міста Маріуполь Донецької області розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 19 грудня 2019 року на офіційному сайті Замовника: https://mariupolrada.gov.ua/page/generalni-plani-mista-mariupol.

Ознайомитися з Генеральним планом і Звітом про стратегічну екологічну оцінку та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 87515, вул. Італійська, 90, м. Маріуполь, Донецька область або за телефоном 0629 58 84 27.

Зауваження і пропозиції до Генерального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Головного управління містобудування і архітектури Маріупольської міської ради за адресою: 87515, вул. Італійська, 90, м. Маріуполь, Донецька область або на електронну пошту: guma@mariupolrada.gov.ua.

Відповідальна особа: Сонець Ольга Ігорівна.

Строк подання зауважень до 07 березня 2020 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.