ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-04-08

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Про внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

«Внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі — Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно-обґрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні об’єкти.

Виконання заходів Програми передбачено здійснити за такими напрямками:

— охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

— розвиток та реконструкція систем водопостачання;

— покращення умов експлуатації мереж;

— розвиток та реконструкція систем водовідведення;

— поліпшення якості питної води.

Програма розробляється з метою створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно-обґрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні об’єкти.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Бахмутська міська рада.

Головний розробник документа державного планування: Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради. Юридична адреса: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511 тел. +38 (0627) 44-04-77, e-mail: artorgh@gmail.com Сайт: http://artemrada.gov.ua.

  1. Процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення її в засобах масової інформації):

24.02.2021 – в газеті «Вперед» №8 (19021);

24.02.2021 – в газеті «События» №8 (1416).

Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному сайті Бахмутської міської ради – 07.04.2021.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

07.04.2021 – в газеті «Вперед» №8 (19027);

07.04.2021 – в газеті «События» №14 (1422).

б) спосіб участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій):

Надання письмових зауважень та пропозицій до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511 тел. +38 (0627) 44-04-77, e-mail: artorgh@gmail.com, з темою листа «До звіту про стратегічну екологічну оцінку».

в) дата, час і місце проведення громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання не проводитимуться. Будуть проведені електронні консультації з громадськістю проєкту документу державного планування «Внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. Період проведення: 07.04.2021 — 06.05.2021.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, за адресою: 84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44. тел. +38 (0627) 44-04-77, e-mail: artorgh@gmail.com.

Контактна особа – в.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради – Трофимова Надія Василівна, контактні дані: телефон (0627) 44-60-75.

ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, за адресою: 84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44. тел. +38 (0627) 44-04-77, e-mail: artorgh@gmail.com, строки подання зауважень та пропозицій: з 07.04.2021 року протягом 30 днів включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://menr.gov.ua/), Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (https://ecology.donoda.gov.ua/), Департамент охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації (https://doz.donoda.gov.ua/).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту оприлюднено 07.04.2021 року на офіційному сайті Бахмутської міської ради, з яким можна ознайомитися за посиланням (http://artemrada.gov.ua/11373). Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення. 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

 

В.о. начальника Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                               Надія ТРОФИМОВА